Populismia pidetään uhkana länsidemokratialle: Analyysiä siitä sekä parempi yhteiskuntamalli


Yhteiskuntaa, sen päättäjiä ja rakenteita voi analysoida, mutta myös kehittää, suunnitella ja ideoida systeemiajattelun ja kybernetiikan periaatteita käyttäen.
Organisaatiokybernetiikka näyttää olevan suosiossa netin kirjoituksista päätellen. Tässä videossa siitäkin, populismin syistä ja seurauksista sekä ideoinnista, millainen yhteiskunta varmasti pelaisi.

Populismi

IT-alan insinöörinä olen kehittänyt prosesseja ja rakenteita: optimointiratkaisuja maksimoimaan resurssien paras käyttö kappaletavarateollisuuteen, autoalalle, sähkötuotantoon, logistiikkaan, elintarviketehtaaseen jne. Niitä tehdessä rakentuu käsite miten “ei-IT” – puolen pitäisi toimia. Sitäkin on lähestytty Viable System – malleissa, ja löytyy speksiä kuinka liittää ideaalinen organisaatio nykyiseen käsitykseen mitä on ERP ja mitä ovat organisaatioitten perusohjelmistot kuten SC (supply chain) jne.

Ideaalinen yhteiskunnan malli

Ideaalinen organisaatiomalli löytyy olosuhteisiinsa sovittaen, joustavasti, niin, että otetaan mukaan VSM:n viisi tasoa eli niiden pääominaisuudet ja levitetään pitkin organisaatiota. Selkeä kuvaus (The Viable System Model as a Framework for Understanding Organizations) löytyy täältä, mutta muutakin kirjallisuutta löytyy. Mikään ei estäisi Suomea ja yrityksiä soveltamalla tätä tietoa omalla tavallaan. Kun mallista saa rekursiivisen, sitä voi käyttää ongelmien paikantamiseen. Tämä malli paljastaisi ongelmia, jotka aiheuttavat populismia.

Populismi ei ole syy, vaan seuraus. Se pitäisi jokaisen poliitikon tietää.

Video populismista (1 h 19 min) löytyy täältä.