Moderni, eettinen johtamistapa parhaiten edistää yhteiskunnan kehittymistä


Maailman monitahoinen, kompleksinen tilanne aivan kuin huutaisi apuun hyviä johtajia. Sellaisia ei kuitenkaan ole näköpiirissä, sillä politiikkaa rajoittavat kilpailevat tahot ja ristiriitaiset teemat, joille ei löydy ratkaisuja.

Tässä videossa määritellään moderni, eettinen johtamistapa, aivan kuin syötiksi USA:n tuoreelle presidentille ja EU:n johtoelimille.

video_moderni_johtaminen

Menetelmän logiikka perustuu systeemisen muutoksen havaitsemiseen, muutosjohtamisen metodologiaan, organisaation kehittymiseen sekä yksilölliseen valaistumisprosessin. Näin syntyy neljä eri tasoa. Ne kuvataan videossa Demingin kierroksen mukaisesti, tarkentuvana spiraalina.

Miksi johtajuus on maailmassa hukassa?

Onhan maailmassa voimakkaita johtajia. Valitettavasti useat niistä ovat diktaattoreita, mikä on paha yhdistelmä. Jos ihmiset olisivat valveutuneimpia, sivistyneempiä ja parempia systeemiajattelijoita itsensä ja yhteisönsä teemojen kehittämiseksi, silloin ainakin enemmistöt saisivat poliitikoilta hyvää palvelua. Vähemmistön osa on aina ongelmallinen. Eettisyyttä tarvitaan juuri vähemmistöjen etujen ajamiseksi.

Videossa ei syytellä ketään. Sen avaukset antavat katsojalle mahdollisuuksia lähteä rakentamaan sellaisia ideoita itselleen, mitä tämä näkee parhaaksi. Sen pääsanomana on päästä management – ajattelusta leadership – tyyppiseen johtamiseen, vaikkapa BetaCodex – transformaation avulla pitäen huolta ihmiskuvasta ja kestävistä arvoista.

Se (66 min) on katsottavissa täällä.