Mitä yhteyttä älykkyydellä, neroudella ja systeemiajattelulla?


What is the connection between intelligence, genius and systems thinking?

[In Finnish] Systeemiajattelua voi käyttää vaarallisiinkin tarkoituksiin, samoin kuin älykkyyttä ja nerokkuuttaan. Mitä suurempaan kokonaiskuvaan henkilö pyrkii, sitä enemmän hän suuntautuu objektiivisesti kokonaisuuden hyvinvointiin, yhteiseen etuun. Jos poliitikko oikeasti ajattelee Suomen etua, hänen tulee jättää oman puolueensa näkökanta samaan suuruusluokkaan, mitä muut puolueet ja arvostamansa niiden näkökannat oikeuttavat. Pienemmissä piireissä politiikot tunnetusti vetävät kotiinpäin.

Älykkyys on määritelmänä jo kulunut, koska siitä on tuhansia käsityksiä. Nopeuden ja tehokkuuden ei pitäisi liittyä älykkyyteen, vaan enemmänkin ongelmanratkaisutaidon, pienissä ja isoissa haasteissa. Hahmontunnistuskyky ja visuaalisuuden ymmärtäminen ovat tärkeitä osa-alueita kompleksisissa ongelmissa. Käsitteellistämisen taito on niitä molempia yhdistävä ominaisuus, mihin liittyy kielellinen ilmaisu ja tulkinta (symbolisuus). Systeemiajattelu on puolestaan symbolisuudesta seuraava taso, missä systeemi on käsitteellisen ajattelun tuotoksista koostuva elementti, esimerkiksi Suomen talous dynaamisena mallina.

Nerokkuudesta tunnetuimpia esimerkkejä ovat Albert Einstein (tiede) ja Leonardo da Vinchi (taide ja vapaa tutkimus tiedeyhteisöjen ulkopuolella). Molemmat olivat erittäin luovia keksijöitä. Leonardo tutki anatomiaa, kasveja, luontoa ja fysikkaa mm. lentämisen näkökulmasta. Hän tuotti 13.000 sivua dokumentteja näistä ideoistaan. Leonardon seitsemän periaatetta olivat:

  1. Uteliaisuus – Kyltymätön tiedonhaku ja jatkuva
  2. Demoaminen – Kokemuksesta oppimista
  3. Aistiminen – Aistien terävöittäminen
  4. Sfumato – Epäselvyyden ja muutoksen hallinta
  5. Taide/tiede – Aivojen täysimittainen käyttö ajattelemiseen
  6. Ruumiillistuminen – Kehon ja mielen hyvinvointi
  7. Yhteyksien oivaltaminen – Systems Thinking

Oheisessa kuvassa analysoituna systeemisesti tämän neron tapa tutkia lentämistä (fysiikka) ja luonnostella siitä erittäin kaunis kuva, ilo ihmisen silmälle.