Kelvollisuus: Kelpaako systeemi itselleen ja ympäristölleen?


Viable System – periaate on erinomainen täsmennys rajaamaan ympäristöä tarkasteltaessa pois vähemmän relevantit kohteet. Viable System Model onkin tunnettu hyväksi diagnostiikan periaatteeksi. On vain tunnettava mitä se on, ja miten se toimii.

Videossa (85 min) kunnollisuutta ja elinkelpoisuutta esitellään lukuisista systeemisistä kohteista, kuten terveydenhoitosektori, Suomen talous, liike-elämä, politiikka ja jopa armeija. Se onkin erityisen laaja aihe pohtia ja soveltaa, ja kelpaa työelämän tarkoituksiin monilla eri tavoilla: EU-tasolta kansalaisen arkeen.

Mitä systeemin elinkelpoisuudesta voi päätellä?
Mitä systeemin elinkelpoisuus tarkoittaa ja mitä yhteiskunnan elimistä voi päätellä sen suhteen?

Beerin mallissa aikanaan kysyntä ennustettiin malleilla ja sen ansiosta tuotanto saatiin vastaamaan kulutusta ja systeemi oli erityisen vakaa. Sanottiin, että se oli homeostaasi-tilanteessa. Nykyisessä kiihkeätempoisessa kaupankäynnissä ennusteista ei ole niin paljon hyötyä, vaan mallit joudutaan mitoittamaan suurelle vaihteluvälille. Niinpä työntöohjausta ei voida käyttää. Imuohjaus on asiakaslähtöistä ja siihen nykyään ollaan siirtymässä, mutta kysyntävaihteluja joudutaan tasaamaan varastoilla.

Kelvollisuutta nykyoloissa määrittävät toimituskyky, organisaation sisäinen eheys ja laatu, muutaman muun kriteerin ohella.

Viable – teeman laajentuminen yhteiskunnalliseksi kriteeriksi

Kelvollisuutta pohdittaessa päätyy pian ihmiskäsitykseen: ovatko ihmiset kelvollisia täyttämään heille asetetut tavoitteet yhteiskunnan eri lohkoilla. Heti huomaa, että näin ei ole. On silti kehitetty monia teorioita ja kirjoitettu hyviä kirjoja modernista ja avoimesta ja kehityskelpoisesta kulttuurista ihmisineen niin, että nykyinen pakonomainen järjestelmä muuttuisi kestävämpään suuntaan (sustainable development).

Video (1 h 25 min) vaatii perustietoja ja katsojaltaan aktiivisuutta, joten se ei tule julkiseen katseluun. Linkki siihen on täällä.