Kehitä oma yhteiskuntamallisi, Metayhteiskunta näyttää mallia!


Espanjan ja Katalonian kriisin tiukentuessa voi käydä niinkin, että koko EU siitä kärsii ja alkaa murentumaan pala palalta. Ihmisten ahneus ja itsekkyys saattaa aiheuttaa suurta vahinkoa järjen käytön vähentyessä, jos vielä positiivinen suhtautuminen erilaisiin mielipiteisiin ja asenteisiin samalla katoaa.

Jo Rosseau oli sitä mieltä, että yhteiskuntaa ei voi tarkastella ilman käsitystä ihmisyydestä, eikä ihmisyyttä voi tarkastella ilman käsitystä yhteiskunnasta.

Vielä 1980- ja 1990- luvuilla en olisi voinut kuvitetellakaan, että Eurooppa vajoaa tällaiseen alennustilaan. Systeemiajattelijana päätän suunnitella nyt sellaisen yhteiskuntajärjestelmän, joka varmuudella toimii (edellyttäen, että ihmiset sivistyisivät ottamaan huomioon toisensa).

Esimerkki kuinka kehittää yhteiskuntaa ja yrityksiä, Whole System Change

Systeemiajattelua käyttäen on mahdollista kehittää paitsi yhteiskuntaa, myös tapoja muuttaa sitä. Whole System Change on eräs sellainen menetelmä, mutta sitä ei ole määritelty kovin tarkkaan. Tämän kuukauden muutosjohtamisen periaatteellisen mallin yhteydessä esitellään myös tapa lähteä muuttamaan yhteiskuntaa isoina hankkeina lähtien johdannosta (Introduktion) laajaan levitykseen (noduktio) saakka. Kaikki tämä tapahtuu pelkästään ajatuksen voimin, eikä edellytä laajoja investointeja mihinkään.

Kansalaisdemokratia voi kehittyä ja kansa voi kehittyä, jos ihmiset oppivat ajattelemaan itsensä lisäksi koko yhteiskuntaa meitä kaikkia tukevana palveluna. Tämän videon aktivoimana ja sen tulevalla konseptilla jokainen voi päättää millaisen yhteiskunnan haluaisi itselleen. Toivon, että se on askel oikeaan suuntaan..

,