Hermeneutiikka tuo ajatteluun jatkumona etenevän ja tarkentuvan metodin


Kiireiset bisnesihmiset eivät ehdi ajattelemaan

On pidettävä huolta asiakkaista. Entä jos asiakkaat ajattelevat enemmän, ja naruttavat ura-kiitäjää, joka unohtanut ajattelunsa kehittämisen taidon?

Kuusi pääasiallaista hermeneutiikan käyttötapaa ovat:

  1. Yleiskuvasta kohti syvempää ymmärrystä
  2. Ideasta kohti laajaa ratkaisua
  3. Itsessä piehtaroiminen (Catherine Wheel)
  4. Ymmärryksen katoaminen ja ristiriitaisuuksien lisääntyminen (Suomen sote)
  5. Mielipiteiden vääristäminen ja tukahduttaminen (kommunismi)
  6. Ideologinen eteneminen kohti ratkaisua (monet puolueet)

Kaikki nämä voidaan kuvata spiraaleina, mikä on mielenkiintoista.

Suomessa hermenutiikkaa lienee käytetty lähinnä yliopistoissa. Sen soisi leviävän myös yrityksiin ja julkiselle sektorille, ennen kaikkea politiikkaan, vaikka se saattaa olla yllä kuvatussa tilassa nr 4.

Metayliopisto rakentaa Suomen merkittävintä käsitemallia “kaikesta” hermeutiikalla

Videossa (30 min) on vilaus 10 – tasoisesta hermeneuttisesta kehästä, aiheena Metatekoäly. Se kuvaa metakognitiota, ajattelun välivaiheita, joista tulee suunnittelun metodeita tehdä “mitä tahansa”.