Erkistoteleen kantapää; etuliite “meta” on aiheuttamassa vallankumousta ajattelussa ja kaikessa kehittymisessä


Aristoteleen kantapää selittää sanoja, mutta Metayliopisto jopa kokonaista maailmaa

Meta-vallankumous - video on kartoitus kuinka yhteiskunta on käsitteellistymässä ja miten tutkimusta tulisi tehdä.
Meta-vallankumous – video on kartoitus kuinka yhteiskunta on käsitteellistymässä “meta”-sanan avulla ja miten tutkimusta tulisi tehdä.

YLE:n ohjelma Aristoteleen kantapää on kekseliäs tapa kielitieteilijöiden tuoda esille knoppologiaansa. Viimeksi siellä analysoitiin puun nimien merkitystä. Sillä ei kuitenkaan ole laajempaa yhteiskunnallista merkitystä, ei varsinkaan kielisille (suomea ymmärtämättömille).

Monista oireista päätellen suomalaiset eivät enää ymmärrä ympäristöään, eivätkä edes itseään. Kulttuurin rapautumista ei juuri mikään voi auttaa, paitsi ihmiset yhdessä positiivisen asenteensa avulla.

Kartoitus “meta”-sanan vaikutuksista tieteessä, IT-alalla ja yhteiskunnassa

Nostaakseni Metayliopiston identiteettiä, suhteessä perusprimitiivisiin bisnesideoihin, kartoitin meta-sanan merkityksiä ja käyttöä sekä isoa meta-visiota, joka on käsitys siitä, miten tutkimusta pitäisi tehdä, ja mitä sen huipulla parhaimmillaan tulee vastaan.

Erkistoteleen kantapää” 🙂 — yhtään väheksymättä Aristoteleen merkitystä tieteenteon uranuurtajana — korjaa suurimmat puutteet mitä Aristoteleen kantapäältä jäänyt hoitamatta. Näin se maailma kehittyy — meta – sanan avulla 🙂

Meta – sana kokoaa loogisella tavalla Metayliopiston aikomukset ja tarkoitukset. Systeemi käsitteenään se tiivistää tiedon, ja holon selvittää käsitealueet, mutta kybernetiikka selittää ohjattavuuden, säätyvyyden ja oppivuuden edellytykset ehtoineen ja saavutuksineen. Tämä on metateoria kohti yhteistä menestystä.

Video on oppitunnin mittainen.

 

,