Ekin Systeemikoulu on matalan kynnyksen foorumi käsittää maailma Gulliverin tavoin!


Metayliopiston idea saattaa useimmilta kuulostaa käsittämättömän abstraktilta tavalta tuoda mitään pragmaattiseen maailmaamme (jos katsoja ei ymmärrä sen käsitteellisten tasojen välisiä suhteita konkretiaan ja IT-alaan asti).

FB-sivun kansikuva Runebergin päivänä 2020.

Siitä poikkeava, uusi ja kokeileva tapa esitellä tätä kaiken kompleksisuutta yksinkertaisesti, arjen pikkuasioistakin käsin, pieninä havaintoina, teemoina, malleina ja ideoina on EkinSysteemikoulu.

Hanke on vasta alkuvaiheissaan. Sen postauksia seuraamalla pääsee asian ytimeen, joka saattaa olla ihan mullistava käsitys tiedosta, palvelusta, yhteisistä tarpeista ja kestävästä kehityksestä (nykyinen yhteiskuntamalli on jo aikansa elänyt, kuten mediasta joka päivä näkee).

Systeemiajattelu auttaa ymmärtämään aluksi vähän, sitten vähän enemmän siitä ja muusta; seuraavana vuonna ymmärrät vieläkin entistä laajemmalla tasolla, ja lopulta vuosikymmenten päästä ymmärrät ehkä kaiken olevaisen olemuksen ja tarkoituksen?

FB-sivu löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/EkiALaitila/

Tämä viestintätapa on tarkoitettu ideointiin, ei suinkaan väittelyyn!