Donella Meadows oli valovoimainen systeemiajattelija, toisin kuin Greta Thunberg


Kun nykyisin puhutaan paljon kestävästä kehityksestä (sustainable development), on hyvä muistaa, että jo 1970-luvulla luonnon tila ja energian saannin riittävyys nousivat esille elintärkeinä aiheina, että perustettiin maailmanlaajuiset hankkeet: Rooman Klubi sekä Kasvun rajat – ohjelma.

Luonnontieteilijä ja biofysiikan tohtori Donella Meadows pääsi mukaan näihin ohjelmiin. Hän nousi pinnalle humaanisen asenteensakin ansiosta, tutkimusmatkaajana, sopivan koulutuksen perusteella sekä myös systeemiajattelijana niin hyvin, että hänet muistetaan jälkeenpäin paitsi luontokäsityksen edistäjänä, myös monista systeemisistä metodeistaan. Näitä ikuisia oppeja ovat mm. systeemiset vipuvaikutukset ja Dancing with systems sekä monet yhteiset linjaukset systeemiajattelun kansainvälisten pioneerien kanssa.

HUOM: Mitä vastaavanlaista nuorella ruotsalaisella elokapinallisella olisi esittää kestävyyden hyväksi?

Rajallisin resurssi ei ole materiaali tai teknologia, vaan kykymme oppia toisiltamme etsiessämme totuutta!

Seuraavat lauseet on poimittu Wikipediasta: “Meadows oli pitkäaikainen jäsen Rooman klubin Yhdysvaltain yhdistyksessä, joka perusti hänen muistokseen palkinnon US Association for the Club of Rome Donella Meadows Award in Sustainable Global Actions. Palkinto myönnetään henkilölle, joka on edistänyt toiminnassaan Meadowsin kirjoituksissaan käsittelemiä kestävyystavoitteita kansainvälisesti.

Vuonna 1972 Meadows oli MIT:n ryhmässä, joka tuotti maailmanlaajuisen tietokonemallin Maailma3, jolle teos Kasvun rajat perustuu. Kirjassa käsiteltiin tutkimusta väestön, talouden ja ympäristön pitkän aikavälin globaaleista suuntauksista. Se nousi otsikoihin ympäri maailmaa ja aloitti keskustelun maapallon kantokyvyn rajallisuudesta ihmiskunnan taloudellista laajentumisen kannattamiseksi – keskustelun, joka jatkuu yhä edelleen. Meadows oli kirjan pääkirjoittaja yhtenä neljästä yhteiskirjoittajasta: hänen aviomiehensä Dennis Meadows, Jørgen Randers ja William W. Behrens III.

Meadows perusti vuonna 1996 Sustainability Instituten, jossa yhdistyivät maailmanlaajuisten systeemitutkimuksen ja kestävän asumisen käytännön toteutukset. Se nimettiin myöhemmin Donella Meadows -instituutiksi. Muita Sustainability Institutesta alkunsa saaneita organisaatioita ovat mm. Sustainable Food Lab, Climate Interactive ja Sustainability Leaders Network. Vuonna 2016 Donella Meadows -instituutti nimettiin uudelleen, uudeksi nimeksi tuli Academy for Systems Change.

Vuonna 1990 Meadows julkaisi State of the Village -raportin otsikolla Who lives in the “Global Village”? joka vertasi maailmaa 1000 ihmisen kylään. Hänen työstään on johdettu teos If the world were a village of 100 people, jossa kylän asukkaiden lukumäärää on vähennetty 100 henkeen. Meadows julkaisi vuonna 1999 yhden tunnetuimmista esseistään Leverage Points : Places to Intervene in a System. Se kuvaa tehokkaimpia ja tehottomimpia tapoja vaikuttaa kaikentyyppisiin systeemeihin.”

Hän menehtyi vuonna 2001.

Seuraavassa vielä näyte hänen kirjastaan Dancing with Systems, poimittuna sivustolta TheSystemThinkers.com.

Neljätoista (14) ohjetta systeemiajattelijoille kuinka tanssia systeemien kanssa

 • Tunnista systeemin rytmi ja toiminnallisuus.
 • Kuuntele systeemin viisautta.
 • Paljasta mielikuvasi (mentaaliset mallit) ulkomaailmalle kuvina, kaavioina, tekstinä, puheena, videoina.
 • Pysy nöyränä. Pysy oppijana.
 • Kunnioita ja suojaa tietoa.
 • Paikanna systeemiin liittyvä vastuu.
 • Määritä kuinka systeemi saa ja antaa palautetta.
 • Kiinnitä huomiota siihen, mikä on tärkeää, eikä vain siihen, mikä on mitattavissa.
 • Työskentele kokonaisuuden hyväksi.
 • Laajenna aikahorisonttia näkemään tarpeeksi kauas tulevaisuuteen.
 • Laajenna ajatushorisontteja yhdistämään eri alojen ihmiset näkemään oman rajallisuutensa työskennellä yhdessä.
 • Laajenna välittämisen rajoja kokemaan yhteistä kulttuuria ja sopeutumisen halua.
 • Systeemin monimutoisuus voi tehdä siitä toimivan ja kauniin.
 • Aseta tavoitteeksi hyvyyden edistäminen.

,