Visio

Systeemitiede tulee ottamaan paikkansa tutkimuksen organisoijana, ja systeemiajattelu löytää tilansa yhteiskuntakehityksen lukemattomissa rooleissa.

Esimerkkejä vastaavista edistysaskelista löytyy mm. kemian organisoitumisessa, synteettisen biologian mahtavana esiinmarssina, luonnon jaksollisena järjestelmänä, IT-alan moninaisina ontologioina sekä itse tieteenfilosofian ytimessä atomistisuuden ja holistisuuden välisenä synergiana, mikä on tullut jo esille kybernetiikan lukuisissa tutkimuksissa ja hankkeissa.

Systeemitiede yhdistää tieteenalat ja systeemiajattelu tukee tieteen ja käytännön välistä vuorovaikutusta.