Vastuullisen tekoälyn paradigma; kybernetiikka vie kohti suunnitteluyhteiskuntaa


Esitutkimus vastuullisen tekoälyn olemuksesta on valmistunut

Toisin kuin yliopistot tiedekunnissaan tekevät, Metayliopisto lähti kartoittamaan tekoälyn mahdollisuuksia koko yhteiskunnan laajuudelta. Jyväskylän yliopisto on rahoittanut työtä.

Tervetuloa holarkiseen ja systeemiseen meta-maailmaan

Paljon on julkisuudessa puhetta virtuaalisista ratkaisuista, virtuaalilaseista ja -todellisuudesta. Meta-ajattelu ei ole sitä, vaan se on todellisuuden tarkastelua teorian ja periaatteen kautta., tai käsitteellistämistä kuten olio-ohjelmoijat tekevät. Systeemiajattelu jatkaa siitä ja se mahdollistaa tämän raportinkin ohjeilla tietojärjestelmätyön aina kun kohde täyttää tietyt edellytykset. Holarkia on vastavasti ison kuvan muodostamista kokonaisuudessaan eri tasoilla.

Tässä raportissa viitataan sote-uudistukseen, mutta ei oteta kantaa sen ratkaisuihin.

Niin pitkälle kuin on varmaa, että tiede edistyy välttämättä ajan myötä, on todennäköistä, että tämä Metayliopiston raportti tulee joskus ajankohtaiseksi niissä tutkimuksissa, missä holistisia yhteiskuntamalleja ja -ratkaisuja tulevaisuudessa kehitetään.

Tietyt poliittiset suuntaukset eivät pidä yhteiskunnan laajuista suunnittelua tarpeellisena, mutta kun katsotaan EU:n tilannetta ja maailmanlaajuista velkaantumista, näyttää välttämättömältä, että koko yhteiskunnan on herättävä ajattelemaan. Yksityisen sektorin kilpaileva yksityistalous ei poista maailman isoja ongelmia koskaan, ja kuitenkin se on käytännössä ainoa rahoittaja, sillä julkinen sektori ei tuota.

Siksi yhteiskunnan on alettava suosimaan avointa tuottaja- /kuluttajaprosessia, jonka annetaan kehittyä kansalaisten tarpeista lähtien. Korporaatioiden aika on ollut ja mennyt!

Raporttia kuvaava esite on katsottavissa kuvaa klikkaamalla tai täältä: http://metayliopisto.fi/wp-content/uploads/2018/10/Esite_Vastuullinen_Tekoäly_Metayliopisto.pdf   (koko on 14 sivua).

 

 

,