Psykologia systeemisesto mallinnettuna


https://metayliopisto.fi/wp-content/uploads/2023/04/VIDEO_3_Psykologia_0604_2023.jpg