Systeeminäkemys: Vaarallinen maailma: Korjausliike