Ovatko tieteen ja tietoviestinnän metodit jo valmiit? Hybridi-innovointi

Tiedeviestintään liittyy paljon ongelmia. Tiedettä kuitenkin saa innovoida paremmaksi. Se onnistuu parhaiten systeemin ulkopuolelta (ei sisältä).

Kuvassa linkki esitteeseen (4 s), aiheena systeemitiede ja tietämyksen integrointi.

Teoreettinen ja käytännöllinen tietämys yhdistyvät.

Innovointikirjan demot:

Mikä näitä aiheita yhdstää?

Kirjassa Älykkään ajattelun opas esitellään teoriana Systeemien filosofiaan pohjautuva teoreettinen malli viidestä demosta (kuva) kymmenestä näkökulmasta, joista viisi liittyy tutkimukseen ja viisi kehitykseen è R & D:

  1. Google teorioineen on muuttanut IT-kulttuuria erittäin syvällisesti.
  2. Korona-pandemia aiheutti shokki-ilmiön. Mitä se pitää sisällään?
  3. Ilmastonmuutos on ristiriitaisena nähty teema, maapallon survival-game.
  4. ”Sotilasoperaatio” paljasti kylmät kasvot. Miten sotiminen voitaisiin estää?
  5. Kansanterveys on yhteiskuntaa, meistä jokaista yhdistävä, iloinen haaste.

Kirjassa demonstraatiot ankkuroidaan vakuuttavimpaan teoriaan:

  1. Googlen BigTable – teknologia on perusta IT-jätin menestymiselle
  2. Pandemic Systems on monitieteinen suuntaus pandemioiden tutkimiseen
  3. Earth Systems Science (NASA 2003) tutkii maapalloa ilmaston kannalta
  4. Sotilasoperaatio: ”Ethic regulator” olisi periaate YK:lle kontrolloida valtioita
  5. Kansanterveys: Public Systems Science pyrkii ehkäisemään sairaudet. 

Innovoinnin mahdollisuudet ovat huikeat. Jokainen aihe esitetään kirjassa systeemisinä malleina osamalleineen, holarkiana suunnittelua varten. GoodReason – tekniikka kokoaa ja visualisoi systeemin ominaisuudet.

Verrattuna puuduttavaan tekstiviestintään, ihanteellisessa muodossaan tiede ja käytäntö yhdistyvät visuaalisessa, värikkäässä muodossa, videoinakin edistämään totuutta ja tahtoa. Tietoviestinnän tulisi harpata autoritäärisestä ”Gutenbergin ajasta” uuteen aikaan: New Science & New Category ==> Systemic Paradigm.