Narratiivit elävät vastaisuudessakin!

Metanarratiivi on mainio lähtökohta akateemiselle keskustelulle, sillä postmoderni kulttuuri haluaa kiistää ne, vaikka sillä ei olisi tarjota mitään tilalle. Todistamisen taakka jää esittäjälle itselleen, ja se onnistuu vaihtelevalla tavalla, kontekstista riippuen.

OpenAI selittää metanarratiivia näin: “Overall, metanarratives serve as frameworks through which individuals and societies understand and interpret the world around them. They shape our understanding of history, culture, and individual identities, but their validity and usefulness can vary depending on context and critical perspectives.”

Onko maailmalla joku tarkoitus, entä yksittäisellä ihmisellä tai sen palvelufunktioilla? Onko maailmanselityksiä, uskontoja, tai salaliittoja?

Esimerkkinä sairaanhoidon kehitystarina ja sote

Podcastissa (17 min) hämmästyvä tarina sairaanhoidon alkuvaiheista nykypäivään.

Mitä olemme oppineet sairaanhoidon merkityksestä 170 vuodessa?

Vastaava aihe PDF-tiedostona tässä:

Sama aihe videona:

https://youtu.be/KcYy-zmgYSU

Samasta aiheesta lähtien eri medioissa saadaan aikaan esityksiä, joilla on tapauksesta riippuen jokin suurin yhteinen tekijä ja pienin yhteinen jaettava. Tietämys ryhmittyy systeemisen mallin mukaisesti. Ymmärtämällä nämä mallit aineistoja on helppo oppia, ja oppia niitä itsekin tekemään.

Innovoinnin osuus Metayliopiston julkaisuissa

Alla tulos kyselystä, miten Metayliopisto ymmärtää innovoinnin:

Innovointi on keskeisin osa systeemiajattelun prosessia.

Innovointitaito ihmisillä on kehittynyt kognitiivisten taitojen osana yhdessä hankittujen taitojen ja perimän sekä kulttuurin kautta. On mielenkiintoista todeta, että nykyisillä IT-järjestelmillä ja protokollilla on kyky palauttaa tietoa kyselyihin yksinkertaisten vastausten sijaan myös laajoina tietämysjoukkoina, joilla on keskinäinen looginen yhteys, mutta myös identiteetti. Tekoälyn kielimallit käyttävät tätä piirrettä hyväkseen, samoin WordPress – alusta osittain.

Vastaus kysymykseen, mitä Metayliopisto tarkoittaa Innovoinnilla, saadaan pyytämällä tieto: https://metayliopisto.fi/?s=Innovointi.

Jokainen vastaus on joukko artikkeleita (videot jne), joissa on oma systeeminen olemuksensa. Yhdistämällä nämä osavastaukset roolien avulla saadaan mahdollisimman koherentti käsitys, metavastaus luovuuden taidoista.

Vastaava kysely voidaan toistaa kaikille muille kiinnostaville kognitiivisille taidoille, kuten mallintaminen, tai tiede, jolloin päästään kiinni suunnittelun tarkoituksiin. Tieto on tänne koottu niin, että se täyttää mahdollisimman hyvin tieteen kriteerit.