Systeemin toteuttaminen (työ)

Tämän systeemimallin tarkoituksena on muodostaa koherentti käsitys kohteista ja ympäristöistä ja tieteestä yleensä ja ilmastomuutoksenkin haasteista ilman mitään karsintaa, mutta soveltajalla tulee asenne kohdallaan ja tarvittavat perustiedot. Vaikeimpia mallintamisen kohteita ovat tiede ja tutkimus yleensä.

Toteuttaminen tarkoittaa työtä ja energian käyttämistä tai muuntamista. Materiaali siinä tunnetusti hajoaa. Työpaikoilla tehtävät ovat muuntumassa IT-painotteiseksi, mikä helpottaa arkitöiden mallintamista.

Kuinka voit esittää opettajalle (professorille), mitä fysiikka on systeeminä?

Fysiikan olemus pelkistyy atomiin, jonka sisältä löytyy vielä hienojakoisempia hiukkasia. Mikä ominaisuus on hiukkasen sisällä, että se synnyttää maailman ja maailmankaikkeuden. Miten tämä hiukkanen selviää “hengissä”? Nämä ovat metafyysisiä kysymyksiä, jopa kosmologiaa 🙂 Fysiikan perusvoimat silti selittävät kaikki luonnon ilmiöt. Ne on kuvassa ryhmitelty loogiseen järjestykseen, samalla analogialla kuin kaikki muut mallit näillä sivuilla

Opi yksi kaavio, ja opit kerralla kaikki muut fyysiset ja metafyysiset ulottuvuudet 🙂