Ymmärtävätkö IT-ammattilaiset miten systeeminen alansa on?

Työurani mittaisella kokemuksella olen päätellyt, että IT-ammattilaisten asiantuntemus vaihtelee laajasti A:sta Ö:hön ja kehityksestä puuttuu usein se systeeminen ote, jonka luulisi olevan vallitseva näkökulma uutta tehtäessä ja edellisiä systeemeitä ylläpidettäessä.

Tässä videossa (40 min) IT-ala esitellään systeemisesti monista eri suunnista tuottamamassa emergenssiä, ideoita ja ratkaisuja sekä luovuutta tulevien vuosikymmenten tarpeisiin asti. Siihen tarvitaan tosin tietoa muualta, eli metakognitiosta, metafysiikastakin sekä kyvystä uskaltaa nähdä tulevaisuuteen. Elon Musk on tänään paras esimerkki näkemyksellisyydestä.

Siihen nähden tuntuu ihmeelliseltä, että IT-alan globaali kehitys on pysähtynyt 2020-luvulla kuin seinään, ja tietoturvaongelmista on tullut hyökkäyksineen yhä pahempi ongelma meille kaikille. Samoin niin sanotuista ilmaisohjelmista on tullut todellinen riesa virheineen ja oikkuineen. Ohjelmistokehitys nettiympäristöissä on mennyt vaaralliseksi touhuksi jatkuvine ylläpitoversioineen, uusine uhkineen.

Nyt pitäisi saada alkuun uudenlainen infrastruktuurihanke, millä keskeiset protokollat uusittaisiin ja kaikkiin valtioihin (ainakin EU-taso) saataisiin yhdenmukaiset kehitysalustat ja arkkitehtuurit, sillä voi käydä niinkin, että mahtimaa USA alkaa protektionistisen politiikan, joka rajoittaa kansainvälistä liiketoimintaa ja IT-verkostojen mahdollisuuksia. Euroopalla pitäisi olla yhdenmukainen IT-strategia, jota kehitettäisiin yhdessä. Muuten maanosa jää kehitysmaatasolle ja vuosikymmeniä ajastaan (USA) jälkeen.

Tässä laajan alan modernisointityössä systeemialan metodien käytön pitäisi olla itsestään selvyys, koska sooloilemalla joudutaan syvälle pahoihin ongelmiin.