Kotisivu – Home page

Our motto(s) are:

  • Beauty of science meets roughness of daily life.
  • Knowledge & Reason & Understanding
  • On behalf of scientific world view
  • Systems science is the study of wise solutions…

With its brilliant idea, Metayliopisto stands out from companies, educational institutions and universities with clear semantics, which has the ability to visually, logically and systemically address any problem, without the ideological burdens that plague media and publishing everywhere. Our vocabulary and value choices lead to an expanding understanding of what society, nature, culture, technologies and services are now, and what they would be like at their best. Research into the future thus becomes a search for ideals and possibilities.

Suomeksi

Suosittelemme tänään (12.12): https://metayliopisto.fi/visio/kestavan- tulevaisuuden-edellytykset-ja-valinnat/

Metayliopisto erottuu yrityksistä, koulutuslaitoksista ja yliopistoista selkeällä semantiikalla, jolla on kyky paneutua visuaalisesti, loogisesti ja systeemisesti mihin tahansa ongelmaan, ilman ideologisia rasitteita, jotka vaivaavat mediaa ja julkaisemista kaikkialla. Metayliopiston sanasto ja arvovalinnat johtavat laajentuvaan käsitykseen siitä, mitä yhteiskunta, luonto, kulttuuri, teknologiat ja palvelut nyt ovat, ja millaisia ne parhaimmillaan olisivat. Tulevaisuuksien tutkimus muuttuu näin ihanteiden ja mahdollisuuksien etsimiseksi.

Tunnuslauseita(mme) ovat:

  • Tieto & Järki & Ymmärrys
  • Tieteen kauneus kohtaa arjen rosoisuuden.
  • Tieteellisen maailmankuvan puolesta.
  • Systems science is the study of wise solutions…