Kategoria: Kirja: Kaikenteoria

 • AVOIMEN TIETEEN YHTEISÖ: Aikahyppy 500 vuotta taaksepäin ja pitkälle eteenpäin

  AVOIMEN TIETEEN YHTEISÖ: Aikahyppy 500 vuotta taaksepäin ja pitkälle eteenpäin

  Tässä videossa (44 min) on yleiskatsaus Kaikenteoria – kirjasta ja tieteen merkityksestä suhteessa tekoälyyn ja tulevaisuuden tarpeisiin, mitä myös IFSR-yhteisö ja SystemsPraxis-hanke ovat selvittäneet 10 vuoden ajan. Alla Youtube-linkki:

 • Tiede mullistuu kauneusihanteen ja tekoälyn keinoin (34 min video)

  Tiede mullistuu kauneusihanteen ja tekoälyn keinoin (34 min video)

  Video aukeaa kuvasta.

 • Kaikenteoria: tieteen, ajattelun ja tekoälyn symbioosi, videoesitys kirjasta 47min

  Kaikenteoria: tieteen, ajattelun ja tekoälyn symbioosi, videoesitys kirjasta 47min

  Kaikenteoria on kenties haasteellisimpia ja mielenkiintoisimpia aiheita, mitä tutkijalle on mahdollista saada käsittelyynsä. Ohessa valotetaan yhteistyössä tekoälyn kanssa tehtyä kirjaa, kahdeksan PPT-sliden avulla, lähinnä luontokadon näkökulmasta. Videon osoite: https://youtu.be/6cZtenG3zhU.

 • Kaikenteoria valmis, Podcast 5 – Kirjaesittely 1

  Audio (alla) selittää, mitä tieteelle tulisi tehdä, ottaen mallia Taivaanmekaniikan mullistuksesta 1500-luvulla ilmiöineen (kesto 4 minuuttia). Muutos (kumous) olisi edistymistä ego-keskeisestä ajattelusta ekokeskeiseen eli kestävään suuntaan, mitä me lopulta kaikki toivomme jälkeläistemme turvaksi. Nyt on aika juhlia uutta kirjaa ja sitä tehdessä valmistunutta tieteen arkkitehtuuria 🙂 15.3.2024 Eki

 • The AI-assisted Kaikenteoria book (TOE) hits the heart of science (contents)

  The AI-assisted Kaikenteoria book (TOE) hits the heart of science (contents)

  Kirjantuotantoprosessimme on, valitettavasti, viivästynyt ja kestänyt yli vuoden. Hidastusta on aiheuttanut OpenAI:n valmistuminen, mikä osaltaan on elävöittänyt tuotosta ja sisältöä erittäin paljon, ja koitui eduksi. Kirjan teoria pohjautuu tieteenfilosofian ytimeen lukujen otsikkoja myöten (ohessa kuva). Näin syntyy metameta-taso, kuvaus metatieteen konseptista palvelemassa kaikkea. In English: Unfortunately, our book writing process has been delayed and lasted…

 • Worldviews: 1944, 1994 and 2024: 80 Years of Dramatic Change

  Worldviews: 1944, 1994 and 2024: 80 Years of Dramatic Change

  Systems science has been a powerful factor in the birth of our modern IT society Who remembers Alan Turing’s Entscheidungsproblem? It started IT. I am writing a book on TOE from the perspective of systems science. The book will include a brief description of the development of cybernetics. In 1944, Wiener created a basic work,…

 • OpenAI:ssa on “metafyysinen taikalaatikko”; testautin sillä väitöskirjani Symbolinen analyysi ja atomistinen malli

  OpenAI:ssa on “metafyysinen taikalaatikko”; testautin sillä väitöskirjani Symbolinen analyysi ja atomistinen malli

  Olen aina arvostanut korkealle symbolisen logiikan ja ohjelmoinnin periaatetta, jonka alkusävelet loi lähes 100 vuotta sitten Alonzo Church, Alan Turingin ja John von Neumanin aisapari kehittämässä yhdessä tietokoneelle ensimmäistä versiota. Alonzon työn seurauksena syntyivät Prolog – ja Lisp – kielet ja kokonainen uusi ohjelmointiparadigma, jonka rinnalla nykyiset valtakielet ovat ikään kuin sekasikiöitä omine “likaisine” temppuineen.…

 • IT-alan arkkitehtuurien voima ja menetetyt mahdollisuudet

  IT-alan arkkitehtuurien voima ja menetetyt mahdollisuudet

  IT-alan koulutuksessa ei vielä ole osattu nähdä “isoa kuvaa” eli systeemisyyden kaikkia ulottuvuuksia. Soft systems methodologia on keino selvittää ongelmien palautelenkkejä ja rajoituksia, kun taas systeemienteoria on tapa tutkia mitä tahansa käyttäytymisen ja tieteen aluetta juurisyineen ja aikomuksineen. IT-alan rakenteista on lähes mahdotonta ottaa selvää kovin laajasti, jos ei ole omaksunut systeemistä metodiikkaa, kuten GoodReason.…

 • Systeemien teoria ajattelun inspiroijana

  Systeemien teoria ajattelun inspiroijana

  Mielenkiintoinen kysymys on, kumpi näkökulma tarjoaa enemmän virikkeitä uuden edistämiseen, tarkka pitäytyminen konkretiassa yksityiskohtien kautta, vai teoreettinen näkökulma “back to basics”? Vastaus riippuu tarkastelijasta ja hänen tutkijan taidoistaan, tai myös henkilön käytännön valmiuksista, kuten taitelija tuottamassa tuhannetta maalaustaan vaativille markkinoille. Tässä videossa korostetaan systeemien teorian universaalisuutta ja selkeyttä avartamassa kehittäjänsä mielen maisemaa alariippumattomasti, jatkumona. Systeemienteoria…

 • Mikä olisi kaikkein ilmaisuvoimaisin ja kehityskelpoisin oppimisen ja kehittymisen metodiikka?

  Mikä olisi kaikkein ilmaisuvoimaisin ja kehityskelpoisin oppimisen ja kehittymisen metodiikka?

  Nyt täytyy lähteä liikkeelle aivan perusteista 🤔 Mitä tieto on ja miten se jalostuu tietämykseksi? Entä mitä viisaus on? Opetetaanko näitä aiheita yliopistoissa, entä työelämässä? Viisautta on etsittävä filosofien luota. Systeemien filosofia on puolestaan aikomusta ymmärtää maailmaa systeemisen paradigman kautta, ja tietämys kuvautuu mm. SECI-mallissa spiraalina, jossa se muuttuu vuoron sisäiseen (tacit) ja vuoroin selkeästi…

 • Tämän kun opettaisit lapsillesi, niin yliopisto sujuisi kuin vettä vaan!

  Tämän kun opettaisit lapsillesi, niin yliopisto sujuisi kuin vettä vaan!

  Maailma rakentuu systeemisistä elementeistä ja prosesseista. Ihmisen kulttuuri kehittyy ikään kuin näkymättömän käden vaikutuksesta tietyllä tavalla. Integral theory on tosi. Systeemien teoria teroitti jo 1950-luvulla, että kaikilla tieteenaloilla on yhteinen perusluonne. Systeemitiede ja metatiede haluavat yhdistää niiden välillä kulkevan tiedon. Kybernetiikka on ohjauksen ja oppimisen opinala, joka selvittää eroavuuksia ja yhteneväisyyksiä kotirobotin ja sen hoitajan…