Symbolinen ja systeeminen näkökulma; kaksi yhdistyvää aikakautta ja paradigmaa

Ajattelun tulee olla notkeaa, mutta sopivan kriittistä ja ideointia suosivaa. Kehittyneet aivot eivät karta rajoja ajattelun eri muotojen välillä, koska ne tukevat toisiaan luovassa työssä. Tässä videossa esitellään symbolinen ja systeeminen ajattelun suuntaus.

Kumpikin paradigma, symbolinen sekä systeeminen ajattelun periaate, ovat elintärkeitä osaamisen ja oppimisen alueita, kehittyvässä IT-yhteiskunnassamme. Symbolisella puolella muodostamme tavoitteita, tulkintoja ja tunteita, kun taas systeemisellä puolella ymmärrämme ilmiöitä ja kokonaisuuksia.

Kokonaiset neljä vuotta elämästäni käytin symbolisen analyysin tutkimisessa ja soveltamisessa ohjelmistoalan problematiikkaan. Sitä seuranneen 15 vuoden aikana perehtyin systeemialaan, systemologiaan, mistä esille tullut tapa hahmottaa maailmaa universaalilla tavalla palautti mieleen tuon “toisen marjan”.

Symbolinen systeemi on käsite, Stanfordin yliopiston korostamana, joka kuvaa viestinnän perusmerkitystä: Language is a Symbolic system. Kun tätä periaatetta käyttää ohjelmistoalalla analysointiin, syntyy staattisen ja dynaamisen analysoinnin rinnalle uudenlainen metodologia: Symbolic Analysis and Atomistic Model as a Basis for Program Comprehension. Tämä tapahtui tarkalleen 15 vuotta sitten.

Tämän päivän viimeistä huutoa ovat teollisuudessa kyberfyysiset systeemit sekä kognitiiviset systeemit. Jälkimmäinen tarkoittaa kaikkea mitä ajatella saattaa, eri keinoin, ja sen osametodeita ovat juuri symbolisuus ja systeemisyys. Kyberfyysiset systeemit tarkoittaa puolestaan yhdistelmää ohjelmistolaihttps://youtu.be/uwYtFReh8y0tteista, johttp://goodreason.fiilla on mekaanisia tai fyysisiä ominaisuuksia ohjaamassa kybernetiikka.

Video on lähes tunnin mittainen (50 minuuttia). Tässä työssä dokumentoin ja modernisoin sen arvokkaan tiedon ja tietämyksen, joka syntyi Jyväskylän yliopiston ja COMAS-yhteisön tutkijakoulussa vuosina 2004-2008.