GoodReason on Metayliopiston teknologia: kuinka kehittää suuria, järkeviä ja inhimillisiä ratkaisuja


Metayliopiston systeemi- ja kybernetiikkatietoa kansainväliseen levitykseen

Muutamien tapaamisten pohjalta tuntui järkevältä julkaista Metayliopiston teknologia erillisenä pakettinaan, nimeltä GoodReason, sen aikaisemmalla sivustolla ja englanniksi, koska Suomi on pieni maa ja sen akateeminen yhteisö sitäkin pienempi.

Sivuston menusta pyritään tekemään simppeli, mutta hengästyttävän nopeasti tuloksiin johdatteleva:

 • Learning: opitaan systeemin piirteet
 • Observing: tehdään havaintoja mistä tahansa
 • Planning: kehitellään muutosideoita
 • Meta Society: luodaan malli, vaikkapa koko yhteiskunnasta, että se olisi elinvoimainen ja todellinen haaste valtaapitäville!

Sivustolla rakennetaan pieniä käsitteistöjä ja palikkamaailmoita, joilla esitettäviä periaatteita on helppo testata mielessään.

Sen käsittelemiä toimialoja ja tekniikoita:

 • Systeemien teoria
 • Kybernetiikka mukana organisaatioiden johtaminen
 • Visualisointitekniikat
 • IT, mallintaminen ja tekoäly
 • Liike-elämä ja ekosysteemiajattelu
 • Kestävä kehitys ja sosiaalinen tasa-arvo
 • Yhteiskuntatiede soveltuvin osin, samoin käsityksiä politiikasta

Sokerina pohjalla: malleista suuri osa esitetään Prolog-nimisellä tekoälykielellä niin, että haaveista tulee todellisuutta, edellyttäen, että soveltajalla on resurssit kohdallaan. Formaalista esityksistä tulee selkeä määrittely, kuinka minkin osaston ja systeemin tulisi toimia ollakseen viable!

Aikataulut, varoitus!

Sivut eivät vielä ole valmiit (vko 51). Niitä ei vielä kannata katsoa kriittisellä silmällä (paitsi valikkotaso).

Sivustojen ulkoasu voi vielä kovasti muuttua, koska tuo pohja on jo viisi vuotta vanha (hieman ongelmallinen).

Vuoden 2018 alussa sivustot avautuvat vaativallekin kansainväliselle yleisölle tutkittavaksi.

Erinomainen pohjustus aiheeseen löytyy Dubberlyn ja Pagaron kirjoittamana täältä.

Lisätietoa on saatavilla sivuston ja kirjan muodossa helmikuun ensimmäisellä viikolla 2018.