Aito vuorovaikutus; Millainen kybernettinen malli siitä rakentuu? Miten Suomen sote kompastelee siinä?


Jokainen ihminen haluaa omalla tavallaan olla aito — ainakin ystävilleen. Kaikki eivät siihen pysty, ja monissa äärimmäistilanteissa vuorovaikutus kääntyy murheelliseen suuntaan. Psykologia avaa tätä enemmän, sekä kognitiotiede.

Tässä esityksessä avaan vuorovaikutusta siitä mitä Wikipedia siihen sanoo. Sieltä löytyy pääsivu (Interaction) ja sen linkkeinä verkosto, jossa taas uusia käsitteitä alakäsitteineen. Käsitteilläkin oma vuorovaikutusverkostonsa.

Wikipedian luokittelu: semiotiikka, kommunikointiteoria, informaatio, kieli, logiikka ja sosiologia

Ymmärrys on keskeinen osa vuorovaikutusta. Siitä päädytään semantiikkaan. Tulkinta johdattaa semiotiikkaan. Sosiologia johdattaa ihmisten verkostoihin ja ihmisten välisiin tulkintoihin, joita voi analysoida noin 10 eri tavalla. Wikipedia on mainio esittämään tämäntapaisia ajattelun ketjuja.

Metayliopiston mainio lisäarvo “kaiken ymmärtämiseen”

Metayliopiston systeeminen arkkitehtuuri (eriiliset kuvat ja valitut skeemat) sopii lähes suoraan jokaisen Wikipediasivun kääntämiseen sellaiseen muotoon, että siitä voi jatkaa seuraavaan käsitteeseen ja suunnasta voi päätellä miten kokonaisuus hahmottuu (itseorganisoituva polku). Jos haluat tietää, miten kulttuuri vaikuttaa ulkomaalaisen sinulle lähettämään viestiin, näillä keinoin löydät selityksiä vaiheittain, olipa kysymys logiikasta, kielellisestä puolesta, itse tiedosta, sen esittämisestä, viestikanavan ilmaisuvoimasta tai kaikesta mikä sosiologiaan liittyy.

Kaikki ymmärtämisen tavat saadaan loogisesti toisiinsa kytkettyinä esille. Olen väitellyt symbolisesta analyysistä, missä tämä oli myös tavoitteena ohjelmistojen ymmärtämisen näkökulmasta ja ylläpitotarkoituksessa.

Jos Wikipediassa on 5 miljoonaa artikkelia, niistä jokaisesta saisi ymmärrettävän käsitteellisen mallin (paitsi faktatyyppisistä kuvauksista saa vain dataa).

Parhaat yhteiskunnan innovaatiot syntyvät keskinäisen ymmärtämisen taidoilla

Keskinäinen ymmärrys aukeaa eri tavoin tilanteen mukaan: suostuttelu, kaupankäynti, markkinointi, … propaganda. Tapoja on monia. Joukkoistaminen on mainio tapa soveltaa syntynyttä vuorovaikutuksen taitoa laajastikin. Tästä on paljon tietoa kirjassa Ideakirja yhteiskunnan pelastamiseen. Maailma pelastuu, jos vuorovaikutus ei mene järisyttävän alas, vaan systeemit kehittyvät kovistakaan haasteista huolimatta. Se on itseorganisoitumisen kykyä!