Tekoälyn tulee olla koko kansan menestystarina

Kapea-alaisista tekoälyn puuhasteluista on järkevää siirtyä toteuttamaan meitä ihmisiä parhaiten hyödyntävää yhteiskunnan mallia.

Se on yksinkertaisesti kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista kaikilla eri tasoillaan tavoitefunktionsa mukaan. Se vaatii päätöksenteon  uudelleenorganisoitumista, mutta kybernetiikka on luotu juuri siihen!

Metayliopisto tarjoaa metodiikan tekoälyn seuraavaan aaltoon.

Avoin yhteiskunta kuuntelee sisintään. Sillä on ”näkymätön sydän”, Invisible Heart.

Metayliopisto on avoin kehittymisen foorumi.