Miksi yhteiskunta on olemassa, ketä varten? Metayhteiskunta on meitä kaikkia varten!


Suuri kognitiivinen haaste arkiajattelijalle (tavallinen kansalainen) on ymmärtää miksi yhteiskunta tänään toimii kuten se toimii. Esimerkiksi Espanjan ja Katalonian välirikossa olisi paljon pohdittavaa.

Unohtakaamme ikävyydet. Voimme suunnitella puhtaalta pöydältä sellaisen yhteiskunnan, että se varmasti pelittää. Sellainen on Metayhteiskunta.

Viitekehys, monikko ja teesit systeemiseen viisauteen perustuvan yhteiskunnan muodostamiseksi

Parhaiten ideaan pääsee käsiksi kun alkaa mahdollisimman pienestä konstruktiosta ja laajentaa sitä maailmanlaajuiseksi: introduktiosta noduktioon asti.

Robinson Crusoe autiolla saarellaan muodosti oman yhteiskuntansa. Mitä hänellä oli: tietoa, idea selviytymisestä (toiminta-ajatus), tapa selviytyä päivästä päivään (tuotanto) ja näin hän pärjäsikin siihen asti, että sai apua. Silloin hänen yhteiskuntakäsityksensä ratkaisevasti muuttui, ja kuviteltu Schrödingerin kissa heräsi henkiin hänessä.

Lokakuun mennessä valmistuu joukko videoita juuri yhteiskunnan ydinsanomasta, rakenteista ja ratkaisuista. Ne ovat malleja, joita soveltaja voi käyttää hyväkseen, eivät suinkaan ideologiajulistusta. Tämän videon tausta on lähtöisin kybernetiikasta ja yhteiskunnan peruskäsityksistä sekä tietämyksestä siitä, miten länsimaissa talous on kehittynyt viime vuosikymmeninä. Se ei ole ollut mikään menestystarina koko kansalle senkään takia, että asenneilmapiiri on heikentynyt. Ihan motivaatiomielessäkin meidän on päästävä etsimään uudenlaisia malleja, kuten Metayhteiskuntan on tarkoituksena suosittaa.

Humaani, järkevä ihminen syntyy kuolleesta tilastaan ja kehittyy oikean laatuiseksi menestyjäksi, jos on syntyäkseen…

Video on lähes puolen tunnin mittainen:  https://youtu.be/FR_CucpOIfM