Näytesivu: Vastuullisen tekoälyn paradigma


Kaikkein parhaiten tekoälyn pragmatiikkaa selostava kirja

Kirjan Vastuullisen tekoälyn paradigma on kirjoittanut symbolisesta analyysistä väitellyt tohtori, systeemimetodiikan kehittäjä noin 10 vuoden tutkimuksessaan.

Kirjassa tulee esille erilaiset tutkimisen ja selittämisen metodit ja teoriat kuten systeemitiede, kybernetiikka, holarkia, hermeneutiikka, tietojenkäsittelytieteen keskeiset periaatteet, tekoälyn pragmaattinen idea sekä positiivinen yhteiskuntanäkemys korostamassa vastuullisuutta ja ihmisläheisyyttä.

 

Kuinka on mahdollista, että tällaista kirjaa ei maailman suurimmissakaan AI-yrityksissä ole saatu aikaan, eikä yliopistoissa?

  • Ihmiset ovat kaikkialla kapea-alaisia. He sotkeentuvat “sote-kriiseihinsä”, ja ajattelu pysähtyy kuin seinään.
  • Lisäksi yliopistot eivät kannusta yhteistyöhön, vaan kilpailevat toistensa kanssa rahoituksista, mikä johtaa epäterveisiin ilmiöihin.
  • Stanfordin yliopisto on parhaiten kartalla tämän kirjan aiheen suhteen (siihen esitetäänkin kirjassa viittauksia).

Esimerkiksi Suomen Tekoälyaikahanke näyttää täysin pysähtyneen, tai ehkä kapea-alaisia tutkimuksia tehdään amerikkalaiseen syväoppimisajatteluun liittyen. Se on kaukana metafora-ajattelusta ja systeemiajattelun ihanuudesta, jos koko aivotoiminta joudutaan keskittämään johonkin keinoaistiin ilmaisuineen.

Tämän takia tarvitaan Vastuullisen Tekoälyn paradigma.

Kirja tulee myyntiin maaliskuussa 2019. Se on kaikkien aikojen visuaalisin tekoälykirja, ja kaikkein loogisin myös.

Seuratkaa tätä palstaa, jos haluatte oppia uuden paradigman ensimmäisten joukoissa!

,