Kaikenteoria: Maapallon isot ongelmat vaativat AJATTELUTAPAMME uudistamista (PDF)

KONTEKSTI: 2020-luvulla haasteiksi nousivat korona, velka ja korot, disinformaatio, ääriliikkeet, autoritäärisyys, sodat ja some sekä tekoälystä luodut utopiat ja dystopiat. ”Systeemi” alkoi panikoida. Ikuisen kukoistuksen aatteet eivät enää toimikaan.

KONSEPTI: Systeemiala ja tekoäly yhdessä tulevat pian mullistamaan kaiken suunnittelun!

RATKAISU: Systeemisyys avaa ovet kaikkeen kehittymiseen, kaikille sektoreille.

UUSKOPERNIKAANINEN KUMOUS

Uuskopernikaaninen kumous on metafora, joka kuvaa vallitsevan ajattelun ja tieteen uudistumisen suurinta haastetta. Kopernikus joutui pannaan 1500-luvulla ja Galilei lopuksi ikäänsä arestiin 1600-luvulla, koska he ehdollistivat silloisen avaruuskäsityksen. Sensuuri esti julkaisemisen. 2020-luvulla sensuuri syntyy kilpailussa näkyvyydestä ja rahasta ja kunniasta, mikä on vastakohta avoimmuudelle ja tieteen vapaalle edistymiselle.

Systeemiala ja tekoäly yhdessä tulevat mullistamaan suunnittelun!

Jo 1950-luvulla syntyi ajatus kaikkia opinaloja yhdistävästä näkemyksestä. Tekoäly toteuttaa poikkitieteellisyyttä ymmärtämättä itseään. Konsilenssi on hyvä tavoite näille kahdelle erittäin merkittävälle tulevaisuuden suuntaukselle.

Systeemien filosofia  lähtee tieteen filosofiasta:   semiotiikka, semantiikka, symboliikka, atomismi ja holismi, logiikka ja arvot … se on paluuta tieteen perusteisiin asti. Kirjassa on 20 lukua, ja kaikki ne esittelevät omaan tieteen käsitteensä, joka on omalla panoksellaan hyödyllinen ja tarpeellinen tieteellisen ja systeemisen maailmankuvan suunnittelussa ja käytännön elämässä pyrittäessä yhteiseen hyvään. Yhdessä ne muodostavat tieteen viisitasoisen arkkitehtuurin.

Verkkokauppa: https://tinyurl.com/yc84ujv2

Laajempi video aiheesta (47 min) täällä: https://tinyurl.com/2fcypw46.