Mitä kaikkea voidaan saavuttaa pelkästään kognitiosta lähtien?


Perusteet innovaatiolle

Koska kaikki maailman tieto syntyy ajattelemalla (sikäli kun on syntyäkseen), käyttämällä meta-tasoa voidaan kuvata syntyprosessi sekä tieto sillä tarkkuudella, mikä nähdään sopivaksi — Metayliopiston ehdottamalla menetelmällä. Siitä kuvaus alla videossa 163 (kesto 1 min 20 sek, klikkaa kuvaa).

Tervetuloa meta-ajattelun systeemiseen maailmaan ymmärtämään metakognition kautta kaikkia haasteita ja ilmiöitä ja arkkitehtuureja ja ympäristöjä toimintoineen. Teoria tälle menetelmälle on peräisin väitöksestäni Symbolic analysis sekä IT-alan mallintamisen menetelmistä, joilla tunnetusti voi suunnitella mitä tahansa ohjelmistoja.

Universaalisuus on tämän menetemän ehdoton valtti, samoin kuin oppimista kiihdyttävä menetelmä, mutta myös humanistinen asenne ihmisten parhaaksi.

 

, , ,