Käsiteavaruus on kommunikaatiota helpottava keino rajata tietämys


Metayliopiston tieteeenfilosofia-sarjassa on vuorossa käsiteavaruus. Se kuulostaa teoreettiselta ja sellainen sen tausta onkin. Tässä videossa laajennan käsitettä teknologiaan (technological space) ja monialaiseen työskentelyyn yleensä.

video_kasiteavaruus

Gärdenfors on julkaisuissaan erotellut symbolisen tason, alisymbolisen ja käsitteellisen tason (conceptual space).  Hän on esitellyt ajattelun geometrian eli tavan muodostaa ominaisuuksille kategorioita geomertiankin keinoin. Ihmisen havainnot ovat esimerkiksi kartasta alkujaan alisymbolisia (piirteitä ja fyysisiä ominaisuuksia), joista ne hänen mielessään muotoutuvat symbolisiksi hahmoiksi.

Tietotekniikassa käsite Technological space on päässyt leviämään mallintamistutkimuksen myötä (ModelWare). Koodi ja kielet ovat kielioppiteknologiaa (GrammarWare). Väitöksessäni loin kuusi muuta teknologia-avaruutta.

Arkielämässä käsiteavaruuksia tarvittaisiin kipeästi sellaisissa tilanteissa, missä eri ammatit risteävät. Usein tulee ongelmia kun eri alojen ihmiset yrittävät päästä sopuun keskenään. Pakolaiskriisi ja SOTE-uudistus Suomessa ovat esimerkkejä, molemmissa syntyy helposti vakavia ristiriitoja. Siksi pitäisi purkaa isot teemat selkeiksi erillisalueiksi, joille valittaisiin käsitteet ja tavat ja käytännöt kuinka toimia. IT-ala näyttää tässä hyvää esimerkkiä.

Tuloksia ja oivalluksia käsiteavaruuksista

Olen tutkinut Wikipediasta monia tieteenaloja, niiden määrittelyjen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Psykologia on kirjoitettu wikipediaan oikein mallikkaasti. Esittelen sitä monella eri tavalla videon lopussa sekä lisäksi johtajuutta; mikä on sen ja psykologian välinen suhde. Näin syntyy todellisia käsiteavaruuksia, joilla on runsaasti käyttöä arkielämässä. Jokainen voi opiskella näitä itse kunhan ensin ymmärtää tavan hakea tietoa ja koota tuloksia yhteen. Se on täsmäoppimista.

Käsiteavaruuksia miettimällä voi ennakoida eri alojen kehittymistä, koska tämä apukäsite toteutuessaan on tavallaan silta aiempien ja uusien tietämysrajausten välillä. On selvää mihin suuntaan psykologia tulevaisuudessa kehittyy, vaikkakin muutosnopeus on arvaamaton ja kulttuurien törmäykset ja konfliktit voivat vakavastikin heitellä sosiaalista ilmapiiriä ja sitä kautta jopa ihmisluonteita, kuten Suomessa viime vuosisadalla pariin kertaan nähtiin.

Koska ihminen joka tapauksessa muuttuu, parasta olisi, että muutosta tehdään myös tietoisesti, niin varmimmin päästään oikeaan suuntaan. Siinä käsiteavaruudet voivat olla apuna opettamisessa ja oppimisessa: siis rajaamassa keskustelua teemoihin, jotka sisäisesti ovat ymmärrettäviä.

Video (65 min) ei toistaiseksi tule julkiseen käyttöön. Linkki siihen on täällä.