Ihmisellä on huono tapa alistaa toista ihmistä; miten torjua addiktoituminen valtaan?


Vuodet 2016 alkaen tullaan muistamaan kiihkeistä valtakamppailuista. Kaikilla tasoilla kuohuu USA:n johdosta alkaen. EU on menettänyt identiteettinsä, vaikka se on maailman vanhimpia kulttuurin kehtoja. Erityisesti Kreikka kärsii. Onko uusi Korean sota tulossa? Eikö ihmiskunta ole oppinut mitään tuhansissa vuosissa?

Kognitiivinen ja systeeminen näkökulma addiktoitumisessa valtaan

Kognitiivinen tarkastelu ei selitä vääristyneen vallankäytön muotoja ja käyttäytymistä vaan sisältöä, sitä tietoa, mitä häiritsevästi käyttäytyvästä ihmisestä ja/tai organisaatiosta saadaan. Näin päästään periaatteessa torjumaan sen aiheuttamia ongelmia (tieto aseena), mutta myös ennakoimaan eli estämään uusia vastaavia ilmiöitä. Vuorovaikutukset ja perinteinen kausaalianalyysi auttavat siinä jo alkuun.

Kulttuuri aiheuttaa monesti kognitiivisia vääristymiä, poliittista kiihkoa ja muita harkitsemattomia tunteita, jotka pilaavat menestymisen mahdollisuudet. Yliopistojen professoreillakin näitä on, vaikka luulisi heidän kehittyneen ihmiskasvoisiksi ajattelijoiksi. Narsitit ovat pahin luonnetyyppi kaikessa valtaan liittyvässä.

Vallanhalua on tietysti eläinkunnassakin ja kasvit kilpailevat keskenään. Darwinismi on luonnossa muotia, mutta ihmiskunnassa se vasta kompleksista onkin…

Ehdotus elinikäisen oppimisen malliksi

Koska kouluista ja yliopistoista ja sosiaalisista yhteisöistä löytyy vääristyneitä ajattelun malleja, pitäisi opetusta muuttaa sosiaalisempaan ja suvaitsevaisempaan suuntaan. Konemainen, autoritäärisuudesta kärsivä opetusmetodi tulisi muuttaa oppijan omaa aktiivisuutta, ja kulttuurista heräämistä jouduttavaksi. Tässä videossa esitetään lyhyesti siihen idea.

Visioita kannattaa aina luoda

Ihanteen muodostaminen (identiteetti) on systeemin kehittymisen korkein taso. Jos systeemi ja ihminen ovat niin sanotusti vapaita: sanan vapaus, ilmaisun vapaus, liikkumisen vapaus ja mahdollisuus harjoittaa haluamaansa ammattia sekä harrastuksia, tämä haluaa kehittyä optimaaliseen suuntaan. Sitä kuvaa itse-organisoitumisen teoria. Pakottaminen ei sovi siihen kuvioon.

Videon (45 min) lopussa esitetään muutamia ajatuksia ihanteellisen yhteiskunnan ja tieteen kehittymiseen sekä matemaattinen, lyhyt perustelu. Yhtään päivänpolttavaa aihetta ei käsitellä, vaikka media ihan kiehuu kaikenlaista ristiriitaa – kaikki ihmisen tyhmyyttään aiheuttamia 🙂

https://youtu.be/R6IpiYIuJ60

, , ,