Miten viestintä voi onnistua; systeemisen journalismin idea


Journalismin tila puhuttaa. Suomessa HS ja YLE ovat napit vastakkain ja ihmiset muuttuneet kyynisiksi somen epätoivon ja raivon edessä. Viestinnän laadun parantaminen on todellinen haaste. Hölmöilystä ei hyödy kukaan.

Arvostettu prof. Osmo A Wiio kehitti aikanaan viesinnän lait: Viestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta. Taustaa hänen väitteilleen löytyy mm. Petro Poutasen esityksestä täältä (Wiio, O.A. (1978) Wiion lait – ja vähän muidenkin. Espoo: Weilin + Göös).

Eetos

Tällä videolla esittelen kuinka viestin varmuutta ja perillemenoa voi parantaa Metayliopiston keinoin, sisällöllisesti. Olen väitellyt IT-alalta ja tunnen siltä pohjalta varmuudella semantiikat ja pragmatiikat, tekoälyt ja logiikat sekä kognitiot. Systeemisyys ja kybernetiikka tuovat keinoja määritellä kokonaisuutta ja sen osia. Näin olen monia vuosikymmeniä Wiion jälkeen huomattavasti häntä pidemmällä, ja hyvä näin!

Logos

Lukemattomat epäilijät ovat minulle väittäneet, etteivät usko, ennen kuin vähintään kaksi yritystä olisi menestyksellä systeemiajattelua soveltanut toiminnassaan ja julkisuudessa siitä kertoisivat referenssinä minulle ja systeemiajattelulle. Epäileviä tuomaita on maailmat täynnä (viestintä on pettänyt). Hei eivät usko omaan järkeensä.

Ensimmäinen oppi systeemijournalismissa (Laitilan laki) olisi, että tiede kehittyy ja systeemi tarkentuu analyysin myötä. Sitä lakia ei kukaan voi kumota, koska se perustuu tieteen määritelmään ja systeemiajattelun tarkoitukseen.

Jokainen järkevä ihminen luottaa omiin aivoihinsa, ja tekee oikeita, rohkeitakin johtopäätöksiä lupaavaa tietoa nähdessään. Uteliaisuuskin kuuluu ihmisen luonteeseen. Uteliaat ihmiset oppivat systeemijournalismia nopeasti kuten oppivat käyttämään uudenlaista kännykkää, mikä sekin vaatii rohkeutta.

Paatos

Tämä on noin 100. Metayliopiston demonstraatio siitä, että systeemiajattelu pelittää: lyhyttä, järjestelmällistä ja loogista, ihmisen ajattelua mallintavaa.

Sovelluskohteita tekstimassoja paremmalle systeemiselle viestinnälle (vrt Suomen hallintarekisterilaki) löytyy lähes kaikilta aloilta, palveluammateista ja ihmissuhteista alkaen. Tämä video (tasan tunti) on kovasti luonnosmainen vielä, mutta eipäs mitään. Journalistiikkaa on sovellettu ja käytetty tuhansia vuosia ja tutkittu kymmeniä vuosia. Tämän videon tuottamiseen on kulunut vain pari päivää, joten katsoja varmaan antaa anteeksi luonnosmaisuuden ja mahdolliset pienet virheet (jJokainen voi tehdä itselleen omat esityksensä aiheesta opittuaan idean).

Katsomisiin!

https://youtu.be/JOp2cVqEA4c