Tiedollisen kehittymisen paradigma: oppimisesta kehityshankkeisiin asti


Koulutusjärjestelmä on valitettavasti altis taantumaan (sir Ken Robinson), koska opettajilla ja kouluttajilla on kymmenien vuosien työuransa taipumus jäädä oppimaansa tietoon ja siksi yhteiskunnan muuttuessa nopeasti vuosi vuodelta jäädään jälkeen siitä mikä on teknologian ja yksityisen sektorin eturintama.

Oppimisen, kehittymisen ja viestinnän paradigma

Videossa alustataan metodologiaa, jota käyttäen yhteistyö kehittyisi, oppiminen ja opetus systematisoituisi ja saataisiin aikaan bisneskonsepteja, joilla markkinat elpyisivät tarpeiden suuntaan.

Kauppakorkeakouluissa ei opeteta näin syvällisiä aatteita, koska ideaan liittyy suuri määrä taustatietoja ja se suuntautuu disruptiivisesti monialaiseen tietoon, joka on riippumatonta aiheesta ja teknologiasta ja ratkaisutavastakin. Tosin tarkentaminen onnistuu seuraavissa ja seuraavissa presentaatioissa, jos aiemmat vaiheet ovat onnistuneet, ja ne on hyväksytty.

Video on 38 min pitkä.

https://youtu.be/pInCB92e89g