Tekoälyn pragmatiikka; miten yhteiskunta saisi parhaiten hyödyn AI:stä?


Pragmaattisuus on hyve myös tieteessä ja tekoälyssä

Pragmatiikka on kielitieteen ja semiotiikan haara, joka tutkii tilanteen tai kontekstin vaikutusta merkitykseen (Wikipedia).

Selostus Vastuullisen tekoälyn raportin kuvista (85 kol).
Selostus Vastuullisen tekoälyn raportin kuvista (85 kol).

Tekoälyn suhteen pragmaattisuus rajoittuu usein henkilön tunnistamiseen ja muihin konenäön tarkoituksiin. Jotkut hankkeet ovat uudistuksia, mutta monet kilpailuaseman parantelua suhteessa kilpailijoihin.
Parasta pragmatiikkaa on se, jos hyödynsaajia on paljon, esimerkiksi miljoonia Suomen kokoisessa maassa. Meta AI pystyy mallintamaan systeemiajattelun ja kybernetiikan ja holarkian keinoin, IT:n avittamana mitä tahansa. Everything is a Model. Ja lähteehän se liikkeelle peräti Integral teoriasta (Wilberin “Kaiken teoria”).

Siten on perusteltua ehdottaa, että se on myös IT:n uusi paradigma, koska soveltajat ja käyttäjät voivat liikkua kognitiivisissa malleissa jotka yhdistävät sosioteknisen systeemin kaikki puolet toisiinsa, mukaan lukien tieteen ja käytännön merkitykset (huom. pragmatiikan määrittely edellä).

Loogisin tapa saada hyötyä aikaan, on ruveta pragmaatikoksi, tekoälyn pragmaatikoksi

Tässä videossa esitellään vastuullisen tekoälyn raportin kuvat ja ydinperiaatteet. Se on noin tunnin mittainen.