Pelastusta SOTE-kriisiin älykkäällä mallintamisella; näin selätät sen haasteet


, ,