Metayliopiston Ohjelmointikirja avaa ne ovet ja lukot, mitkä aiempi tekoäly pääsi sulkemaan!


Mediaa seuraamalla tulee johtopäätökseen, että nykyisin tekoälyllä saadaan kilpailuetua suhteessa muihin. Jättiyrityksillä on rahaa miljardeittain, ja tekoälyn tuomalla tietoisuuden hallinnalla (ja valvonnalla) ne pistävät investointinsa poikimaan. Yhteiskuntatason tekoälystä ei juurikaan puhuta, sillä valtioilla on ylikireät budjetit, ettei tulevaisuuden suunnitteluun ole mahdollisuuksia.

Metayliopiston Vastuullisen tekoälyn idea ei ole suhdanneherkkä. Se perustuu tieteen parhaisiin käsityksiin ja sellaisiin yrityselämänkin metodeihin, jotka varmuudella toimivat. Eikä se tähän jää: visuaalisuus, analogisuus, perustelun ominaisuudet, tekoälyn tekniikat ja tapa käsitteellistää mitä tahansa nimenomaan suunnittelutarkoituksissa ovat selkeä loikka eteenpäin pelkästä bisnesajattelusta, jossa hyödyn korjaavat parhaiten onnistuneet osaajat — itselleen.

Tässä videossa on 10 minuutin visuaalinen kuvaus Ohjelmointikirjan taustoista sekä muutamia valintoja.

Missio ja visio

Voiko mikään olla selvemmin perusteltua kuin kansalaisen tarve päästä hyötymään teknologiasta omine tarpeineen? Siinä avoimuus ja ihmisarvo ovat tärkeimpiä kriteereitä, mutta tietosuojan ja julkisuuden kanssa on meneteltävä kansalaisia kunnioittavalla tavalla.

Teknisessä mielessä avoimuus ja rajattomuus tiedon liikkumisessa ovat ehdottomasti oikea suunta, joskin yhteiskunnan kannalta niiden soveltaminen tulee jättää huolelliseen harkintaan.

Täsmän kirjan kirjoittamisen aikana syntyneestä prototyypistä on hyvä ponnistaa pidemmälle metatieteen ja monialaisuuden problematiikkaan — luomaan selkeyttä kaikkialle.

Meta-metodiikka näyttää ymmärryksen valoa ihmisille!

 

https://youtu.be/DCf1XJXiUO8