Metayliopisto yhdistää konsepteillaan työelämän käytännöt ja tieteen metodit yhteiskunnan kehittämiseen


Metayliopisto ja sen esittämä GoodReason – periaate ovat kognitiivinen innovaatio: keino ihmisen ajatella systeemisesti (System 2) mitä tahansa alaa ja kohdetta mistä tahansa näkökulmasta valitsemallaan tarkkuudella. Tämä on valtaisa lupaus yhdelle teknologialle tarjota lähes kaikkeen. Seuraavassa sitä selostetaan lähemmin.

Metayliopiston taustaa luonnehtii kolme taustoittajansa työuran vaihetta

  1. Sellaista työuraa, millä yhtä sujuvasti tähdätään “nörttitasolta” alkaen työelämän optimointiin, lähtee ani harva rakentamaan.
  2. Sellaista tutkijan asennetta, millä tähdätään suoraan selittämisen ytimeen; mitä tieto oikeasti metafyysisesti on (symboli  ja semantiikka ja pragmatiikka), uskaltautuu ani harva vuosikausiksi pohtimaan.
  3. Nyky-yhteiskunnan sekasortoisissa oloissa yhä useammat uneksuvat “paremmasta maailmasta”. Niin tekevät lähes kaikki systeemiajattelijatkin. Työkaluja siihen on vain vähän. Metayliopisto suosittaa kulttuuritietoisuuden kohottamista, jotta sen kautta ihmiset pääsisivät sopuun pahimmista ristiriidoistaan, ja eroon itsekkyydestä.

Nämä kolme argumenttia muodostavat jatkumon: Best practices, Best theories to explain ja Better world.

Videossa Metayliopiston taustaa ja ratkaisumallit (34 min).

Maailman parantaminen olisi helppoa, jos kolme ehtoa ovat voimassa:

  1. systeemit ovat muotoa viable tai voidaan sellaisiksi tehdä…
  2. resurssien vaihdettavuudesta voidaan sopia ja tarpeet saadaan tyydytettyä asiallisella vaihdantalogiikalla
  3. ihmiset luopuisivat itsekkäistä asenteista ja haitallisen kilpailun addiktioista tekemään yhteistyötä

Mutta vaikka Einstein on linjannut, että on vain kaksi ääretöntä: maailmankaikkeus ja ihmisen typeryys (joista ensimmäistä hän epäilee), kannattaa silti elätellä toivoa, että systeemiajattelu ja kulttuuritietoisuus maailmassa lisääntyisi. Tämä on siis Metayliopiston kuningasajatus.

Systeemijournalismin idean tavoin kuka tahansa pääsee kehittämään parempaa maailmaa meille kaikille näillä keinoin.