“Vielä kaikempi teoria”


Tässä videossa (22 min) lähdetään osin kosmologian kaiken teoriasta ja osin Ken Wilberin Integrity-teoriasta. Visualisoinnilla ja semantiikalla ylitetään sen rajat. Maailma ei ole niin yksinkertainen, että sitä yhdellä AQAL – teorialla voisi kuvata.

Tiede edistyy, ja uusia käsityksiä kuvata mitä tahansa tietoa tulee, mutta toivon mukaan ainakin holarkia ja systeemisyys ovat yhdistämässä niitä, ettei uusi tieteenkuva olisi enää nykyistä sirpaloituneempi, koska se suunta on periaatteessa väärä.

, ,