Haluavatko yliopistot pysyä autoritäärisesssä moodissaan? Kansa ei tarvitsisi pakko-oppia


Yliopistot jäävät helposti hierarkiansa vangiksi

Jokainen akateeminen persoona tietää paitsi yliopistojen kolme tehtävää, myös sen tiukan kurin, ahtaat ajattelun rajat ja määräykset, joilla kontrolloidaan opiskelijaa koko ajan. Vuosikymmenien aikana tilanne on muuttunut väärään suuntaan, ja syynä ovat pankkikriisit ja muut talouden pakotteet ja leikkaukset. Samalla henkilökuntaa on vähennetty.

Opiskelijasta on tehty kone, ja divergentin ajattelun taito siinä katoaa, kuten Ken Robinson on arvostetuissa luennoissaan kertonut.

Metayliopisto tarjoaa yliopistoille suunnitelman B

Voivatko tiedekunnat oppia, jos ne ovat jämähtäneet tiukkaan hierarkiaan? Melkoisella varmuudella eivät; se riippuu vetäjistä. Olen itse nähnyt tiedekuntia, jotka kieltäytyvät täysin keskustelusta. Ne eivät halua puhua teknologiasta, eivät kehittymisestä, eivät omasta alastaan, eivätkä mistään teoreettisesta. Se on jämähtäneelle organisaatiolle (systeemi) tyypillistä.

Metayliopisto on kehittänyt itselleen identiteetin, mikä lähes kaikilta tiedekunnilta puuttuu. Tietyillä tieteen yhteisöillä sen sijaan saattaa olla ansiokas identiteetti, mutta hallinnolliselle toimijalle se tietysti on vaikeata, koska määräykset tulevat ylemmältä tasolta (byrokratiasta). Suunnitelmassa B ehdotan systeemisestä osaamista työkaluksi autoritäärisille yksiköille, ja tämä ehdotus toimii kaikille toimijoille maailmassa pienistä suuriin.

Video on viiden minuutin mittainen ehdotus.

https://youtu.be/IbIdJZCLDwI

,