Haastamme systeemiälykkyyden toverellisissa merkeissä: systeemiajattelu selittää!


Systeemiajatteluun kuuluu kaikki käsitteelliset valmiudet. Se on oleellinen osa tieteellistä työtä. Tässä selitän systeemiälykkyyttä sen menetelmillä.

Tämä video sopii niille, jotka ovat kiinnostuneet käsiteanalyysistä ja tieteestä ja tieteellisestä pohdinnasta, yliopistojakin sivuten.

Ideana tälle on korostaa arkiajattelijan tapaa samastaa asioita, vaikka ne olisivat kovin erilaisia. Tieteellisessä ajattelussa parhaita hyveitä ovat äärimmäiset seikat kuten yleisyys, geneerisyys, käytännön ja teorian yhdistyminen sekä saatavuus tai kaikkien näiden asioiden vastakohdat.

Systeemiälykkyys vs systeemiajatteluTässä olisi Systeemianalyysin laboratoriolle pohdittavaa! Heillä harrastetaan systeemianalyysiä matemaattisesta ja operaatioanalyysin näkökulmasta hyvinkin vakiintuneella, ja ilmeisen korkealla tasolla. Systeemiajattelu on mukana heillä tavallaan sivuosassa ja siihen on liitetty filosofia kovinkin vahvasti.

Esittämäni käsitys systeemiajattelusta on kaikkien niiden menetelmien ja teorioiden yhdistelmä mitä netistä löytyy, kuorrutettuna GoodReason – tekniikalla, joka on mainio tapa esittää vaikkapa vertailu: Systeemiälykkyys <– –> Systeemiajattelu.

Reilun puolen tunnin video on katsottavissa täältä.

,