Arkitodellisuudesta metafyysinen kysymys: elämmekö kuplassa, vain itseämme ajatellen?


Homo Sapiens tarkoittaa “viisas ihminen”, mutta olemmeko viisaita?

Vai elämmekö kuplassa, josta kunnolla ei näe ulos?

Näitä asioita ovat tunnetusti pohtineet Platon (luolavertaus), Socrates, Aristoteles, Hegel, Kant jne.

Vastuullisen ajattelun paradigma tarkoittaa sosiaalista heräämistä, sosiaalisen älykkyyden kehittymistä. Se voi tapahtua ainoastaan kahdella tavalla: asennemuutoksena ilman tietoa, tai asennemuutoksena paremman tiedon perusteella. Uskonnot perustuvat edellä mainittuun ja itseään vapaaehtoisesti sivistävät ovat se toinen vaihtoehto.

Parhainta tietoa tähän tarkoitukseen ovat filosofia, metafysiikka sekä systeemitieteet, mutta myös erikoistieteet myös, jotka opettavat spesifisiä asioita, missä yhteiskunta toimii vääriin.

Video on kolmen minuutin mittainen. Sekään ei anna valmiita ratkaisuja, mutta yhä parempia ratkaisumetodeita Metayliopisto tulee jatkossa esittelemään.

https://youtu.be/NZyMGlp6NOg