“Älyn jättiläiset” on Hall of Fame parhaille systeemiajattelijoille ja keksijöille


Tämä kavalkadi syntyi intuition pohjalta aktiivisista katsojaa varten hahmottamaan hänelle miltä pohjalta (pieni, mutta sisukas) Metayliopisto on pystynyt ponnistamaan kohti tieteen ja kehityksen huippua.

Kun ymmärrät kunkin henkilön parhaan osaamispotentiaalin, voit sen kautta ymmärtää jatkoajatuksia, implikaatioita ja metateorioita, jotka ovat tämän foorumin kantavia ideoita. Myös päinvastoin se toimii.

Jos ei hahmota esimerkiksi Florence Nightingalen merkitystä Krimin sodasta alkaen, on vaikeaa ymmärtää organisoitumisen alkuvaiheita ja muutosjohtamisen osuutta maailman parantamisessa 150 vuotta sitten.

Parhaat henkilöt systeemisen metateoriamme taustalla.

Vastaava sivusto on nähtävillä karusellimuodossa täällä.

Pikaesittely ensimmäisistä jäsenistä:

 1. Aristoteles: logiikka, metafysiikka ja koko antiikin teoria kymmenine kirjoineen
 2. B. Russell: logiikka, predikaatti, atomistisuuden filosofia
 3. A. Turing: tietokone, tekoäly, koodaus
 4. A. Einstein: suhteellisuusteoria, systeemiajattelu, moderni fysiikka
 5. D. Meadows: systeemiajattelu, kestävä kehitys
 6. L. von Bertalanffy: Grand systems theory, kybernetiikka
 7. F. Nightingale: sairaanhoitojärjestelmä, systeemiajattelun käytäntö, visualisointi
 8. C.S Peirce: semiotiikka, taksonimiat
 9. T, Berner-Lee: internet, web (hypertext)
 10. K. Gödel: epätäydellisyyslause, formaalin matematiikan todistaminen
 11. L. Thorvalds: Linux, avoin koodiyhteisö, ryhmätyöskentely, supertietokoneet
 12. P. Senge: systeemiajattelu, oppivat organisaatiot

Sarja on tänään vielä alkuvaiheissaan. Näistä eri otoksista saa aikaan kaavion (Entity/Relationship), josta alkaa muodostua metatason käsitys mitä tieto, järki ja ymmärrys yhdessä ovat. Sarja kehittyy sitä mukaan kuin suuria ajattelijoita tunnistetaan ja todetaan sopiviksi tähän asetelmaan.

Linkkejä

,