Yhtenenäinen käsitys (synteesi) yhteiskunnasta alkaa syntymään Metayliopiston videosarjana


Metayliopisto on “harjoitellut” analyysien tekemistä kaikista yhteiskunnan tärkeistä alueista, ihmisnäkökulmaa unohtamatta. Videoita on syntynyt noin 200.

Analyysistä synteesiin ja ehjään kokonaiskäsitykseen

Sekavassa VUCA – maailmassa itse kukin haroo tukkaansa hermostuneena.  Jotkut silti pärjäävät sekavuudessa, mutta eihän kukaan järkevä uskalla ottaa riskiä, jos ei tiedä mitä seuraavaksi on tulemassa (VUCA tarkoitta volatility, uncertainty, complexity & ambiquity). Holarkia, systeemitiede ja kybernetiikka ovat työkaluja kartoittamaan kaoottisiakin ilmiöitä.

Metayliopiston tuleva videosarja keskittyy synteesin tekoon suunnittelemiensa tietomallien mukaan. Kokonaiskäsitys videoista syntyy kahdeksan soittolistan mukaan niin, että tämä jaottelu jäsentää katsojan omaa käsitystä missä mennään, ja hän tietysti voi lisätä omia käsityksiään minne tahansa, ja perustaa oman hankkeen mihin tahansa tarkoitukseen.

Holarkia on varsin vähän tunnettu teoria, jolla olisi valtava potentiaali edistää kansakunnan sivistystä ja ajattelun tasoa. Se kehittäisi demokratiaa ja toisi uudenlaisia bisneksen muotoja sekä osallistumisen kuvioita kuten TEAL (video 183).

Evolutionäärinen periaate

Metayliopiston arvoja ovat humanismi, konnektivismi (uudenlainen oppiminen) ja universaalisuus eli mitä tahansa voidaan tarkastella niin pitkälle kuin tietoa riittää. Se mahdollistaa oppimaan oppimisen, minkä tahansa analysoinnin ja tulosten suunnittelun kohti metavisiota, joka voi olla esimerkiksi yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin parantuminen.

Uusille soittolistoille määritellään syksyllä veloitusperiaate.

Tämä video on vajaan oppitunnin pituinen (30.5 minuuttia).

https://youtu.be/3lZ5-i8RNJI

, ,