Voidaanko terrorismi poistaa kokonaan? Systeemiajattelu antaa ehdollisia vastauksia siihenkin


Eurooppaan on levinnyt uusi tappamisen aalto. Siinä autoa käytetään terrorin levittämisen välineenä. Tietyt ääriryhmät haluavat lisätä kauhua sillä, entisten välineitten lisäksi.  Aseellisen väkivallan aiheuttamat kustannukset ovat 13.3% maailman bruttokansantuotteesta, eikä siihen edes kuulu sotiminen. Maailma on vaarallinen ja mentaalisesti järjetön paikka asua. Tämä on hyvä aihe systeemiajattelijoille ottaa asia haltuun.

Viitekehyksiä ja rakentavia lähtökohtia

Videossa (56 min) terrorismi tuodaan esille monipuolisesti ihmisten välisenä väärinkäsitysten sarjana. Kaikki selittämisen päätavat on syytä tuntea, jos tähän aiheeseen haluaa itse jättää puumerkkinsä. Niitä on 9 tapaa.

Johtopäätökset

Parhaita teorioita ja menetelmiä kehittää yhteiskunnan tilaa tästä näkökulmasta ovat Golden Rule (kultainen sääntö), joka on eri kulttuureita ja ihmisiä yhdistävä, arjessa toteutettava periaate, jossa kehotetaan ihmistä tekemään vastavuoroisesti toisille samaa kuin mitä haluaisi itselleenkin tehtävän, tai olemaan tekemättä sellaista mitä ei haluaisi itselleenkään tehtävän (Wiki). Se on käytännön demokratiaa sammakkoperspektiivissäkin.

Kulttuurijohtaminen on mittari kansakunnalle ja organisaatioille. Se antaa vinkkejä arvohypyistä: mihin suuntaan kansalaiset haluavat yhteiskuntaa kehitettävän.  Jos ihmiset eivät saa elintärkeitä tarpeitaan, he ovat alttiina kiihotukselle, joten siinä on haastetta yhteiskunnalle toimia.

Better World on foorumi, joka haluaa edistää hyvää kaikilla eri tavoilla. Siihen viisautta ovat tuoneet maailman kuuluisimmat johtajat ja kansalaisjärjestöt. Sen opeilla terrorismi kyllä häviäsi — mutta liha on heikko, ja ihminen muuttuu pahaksi liike-elämässäkin, kuten kyberneetikko Barry Clemson tässä videossa kuvattuna väittää.

Erinomainen tutkimuksen aihe

Terrorismin torjunta olisi erinomainen tutkimisen aihe sosiaalitieteisiin, turvallisuusalan opintoihin, valtiotieteisiin ja myös kaupallisille aloille, koska väkivaltaisuudet maksavat maailmanlaajuisesti lähes Euroopan BKT:n verran vuodessa. Eurooppa saa ahertaa kaikin tuotantonsa siis maksaakseen nämä kaikki aiheuttamat vahingot. Olisi miellyttävämpää vaikka viettää vuosi lomaa tai kehittää jotakin henkevää sen sijaan, että maksaa raunioiden raivauksia :O

Video käynnistyy täältä:   https://youtu.be/lnd6_hRpVOA