Tekoälylle kognitiivinen arkkitehtuuri; Metateoria esittää ajattelun osa-alueet yhteiskuntakehitykseen


Ihmisen ajattelun ja tekoälyn potentiaalin tunnistaminen vaatii melkoisen teoriatuen taakseen

Olen kehittänyt systeemistä metodiikkaa 10 vuotta tarkoituksena luoda Computational Thinking – konsepti.

Siihen kuuluvat nyt 10 tärkeää aluetta:

Metatekoäly on laaja-alainen metateoria. Tärkeimmät osat siinä ovat:
1 Semantiikka ja koodi
2 Takaisinmallintaminen
3 Symbolinen paradigma
4 IT-alan metodologiat
5 Translaatiotekniikat
6 Arkkitehtuurit
7 Systeemiajattelu
8 Kybernetiikka
9 Holarkia
10 Hermeneutiikka
sekä Insinöörin pragmatiikka

Videossa katsaus (ei läheskään täydellinen, vaan yleistaso), kestoltaan 36 minuuttia.

, ,