Täsmä-oppiminen on taito pureutua tehokkaasti aiheeseen kuin aiheeseen


Oppimisen menetelmiä on useita, ja useita niistä tarvitaan työelämässä koko elämän ajan. Tässä videossa kuvataan aihetta: Learning-On-Demand eli tapauskohtaista oppimista. Siihen liittyviä alalajeja ovat mm. asiakkaan ajattelun oppiminen, ilmiöoppiminen, nano-oppiminen sekä erilaiset mentoroinnin tekniikat.

Täsmä-oppiminen, On Demand Learning

Täsmäoppiminen kuuluisi työelämän osaamisen ytimeen, sikäli kun se omana lajinaan tunnistetaan. Se on vielä aika harvinainen termi. Jos se tunnistetaan ja yleistyy, sitä voi käyttää omana vahvuutenaan saada paljon hyödyllistä aikaan.

Täsmäoppimiseen kuuluu olennaisina taitoina menetelmien hallinta, skeemat ja heuristiikat

Videossa kaikki kohteet esitellään systeemeinä ja se helpottaa systeemin käytännön (Systems praxis) omaksumista.

Opittavia aiheita on kyllä monenlaisia ja toiset tapaukset todella haasteellisia. Jos haluaa ymmärtää syvällisemmin politiikkaa, yhteiskunnan kiemuroita, talouden haasteita, teknologian erityiskysymyksiä ja luonnon tilaa, perehtyjä tarvitsee visuaalisia muotoja eli skeemoja avukseen. Jopa keksijä Arkhimedes voidaan kuvata intentionaalisessa muodossaan kaaviona oivaltamassa heurekaansa.

Mitä hienoa systeemiajattelu antaa täsmäoppimiseen

Systeemin oppivuuden ja säätyvyyden elementit ovat tärkeitä. Samoin elinkelpoisuuden ehdot, joista on aiemmin tehty videoita. Oppimalla tietyn aiheen, voi perustella havaintonsa ja johtopäätöksensä visuaalisesti ja loogisesti. Parasta perustelijaa monesti uskotaan. Oppimalla ekosysteemin elinkelpoiset ja epätyydyttävät piirteet, pääsee esittämään muutoksia siihen. Näin pääsee edistämään poliittisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia, teknologisia ja luontoon liittyviä kysymyksiä.

Parempaa menetelmää perehtyä outoon aiheeseen ei ole, kuin täsmäajattelu, jos sen näin määrittelee. Video (kesto yli tunti) on vapaasti katsottavissa täällä.

, ,