Rakettitiede 8: Voima


Perustutkimuksen tärkeimpien elementtien kartoituksessa numero 8 tarkoittaa voimaa, joka panee kaiken liikkeelle. Kybernetiikalle on tyypillistä erotella tällaisia ominaisuuksia, kuten voimakkuus, jotta päästään analysoimaan, kehittämään ja organisoimaan erilaisia systeemeitä monilla eri tavoilla. Se on siis varsin abstraktia ajattelua, mutta monipuolisuus ja yllätyksellisyys voivat tässä nousta arvoonsa.

Voima löytyy poikkitieteellisenä (lähes) kaikilta aloilta

Eri aloilla mielenkiintoisella tavalla tämä käsite on samantapaisessa merkityksessä tai löytyy joku muu analogia. Energia muuttuu voiman ansiosta työksi, missä syntyy hukkaakin. Epätoivottu jäte on entropiaa (uutuusarvoa). Kulttuurientropia on kyvyttömyyttä täyttää yhteisössä halutut tavoitteet.

“Rakettitieteen” paljastukset

Kuten kaikissa rakettitiedesarjan esityksissä, tässäkin on neljä paljastusta:

  1. Ilmiö tai aihe sinänsä havaintona
  2. Ilmiön ydinprosessi
  3. Ilmiö laajennettuna verkostoksi
  4. Pragmaattisin näkemys aiheesta (positiivinen näkökulma)

Katsomalla videon oppii nopeasti voiman 4 eri näkökulmaa. Ne liittyvät luontevasti 9 muuhun käsitteeseen, jolloin alkaa syntyä perustutkimukselle meta-meta-malli,

Video on tarkalleen 10 minuutin mittainen.

,