Rakettitiede 10: Metafysiikka ja systeemien teoria kruunaavat perustutkimuksen


Perustutkimusosa on hyvä päättää kaikkein abstraktimpaan osaan. Mielen filosofia pohtii mielen ja ruumiin välistä dualismia, mutta myös kohteita yleisemminkin ja siinä se tulee metafysiikan alueelle.

Videossa ryhmitellään metafysiikan eri kohteet (input) systeemin käsitteen eri tyypeiksi. Näin päädytään siihen, että kaikki on systeemistä, paitsi ihmismielen vaihtelut, joita on vaikea selittää (tutkimus ei pysty kuvaamaan persoonallisuutta, eikä temperamenttia tarkoin).

Mitä metafysiikan pohtija itselleen saa?

Onnistuessaan pohtija nostaa käsitystensä tasoa ja laatua. Hänen tietoisuutensa ympäristöstään ja itsestään voi kasvaa. Se voi muuttaa hänen käyttäytymistään ja saa tekemään uudenlaisia tekoja (yrityksen perustaminen).

Edellä kuvatun mielen ymmärtämisen vaikeuden takia pohtiminen voi tuottaa myös ympäristölle ja itselle vahingollisia vaikutuksia. Arvojohtaminen on koulutuksineen yksi tapa välttää negatiivista kehitystä.

Mihin metafysiikka siis johtaa?

Kaikki tutkimuskysymykset voidaan linjata systeemisesti, tämän rakettitiede-sarjan opetusten mukaan ja kaikki systeemiset ongelmat voi mallintaa sen mukaisilla teknologioilla (selvimmin epäsystemaattisia tieteen aiheita ovat matemaattiset ja abstraktit tehtävät).

Rakettitiede on eräänlaista metafysiikkaa sekin

Huumorista alkunsa saanut Rakettitiedesarja oli kahden viikon tutkimus kartoittaa kuinka lähellä perustutkimuksen tärkeimmät taidot ja käsitteet ovat yleisestä systeemitieteestä. Tieteelle tyypilliseen tapaan keskustelu asiasta on sallittu. Käsitykset kehittyvät metafysiikasta ja lähes kaikista aiheista, kuten tekoälystä 2010-luvun Suomessa.

Jokainen katsoja voi itse päätellä näistä 10 käsitteestä jääkö aukkoja, tai laittaisiko hän itse mukaan joitakin itselleen tärkeitä perustutkimuksen kompetensseja. Kirjoittajan aikomuksia tämä 10 termin sarja palvelee ainakin oikein hyvin. Sen käyttöalueita ovat:

  • Systeemiajattelu kaikissa eri tarkoituksissaan (systems praxis)
  • IT-kehitys ja mallintaminen (reverse engineering)
  • Opettaminen ja oppiminen
  • Organisaatiot ja johtaminen
  • Keskusteleva tiede
  • Prosessien mallintaminen
  • Vuorovaikutusteoriat

Tulemme esittämään tästä videosarjasta visuaalisia tiivistelmiä eri sivustoilla.

Video (nr 10) on tasan 10 minuutin mittainen.