Posterit tuovat selkeyttä ymmärtää mitä tahansa


Suurimmista tiedemiehistä kenties suurimpana pidetään Albert Einsteinia. Hän oli tunnettu visuaalisen ajattelun kyvyistään. Hänen aikanaan ei ollut digipainoja tehdä postereita eikä tietokoneita sommitella malleja. Nyt ne konstit ovat metayliopistolla käytössä.

Oheinen kuvasisältö on syntynyt vaiheittain. GoodReasonin systematiikan mukaan input on vasemmalla ja ymmärrys oikealla. Siitä edelleen oikealle päästäisiin soveltamaan.

Posterikokoelma_05052016

Kiinnostavaksi tämän kuvan tekee mm se, että sillä voidaan kuvata lähes minkä tahansa alan tietoa kun tietämyksen tasot ensin luokitellaan pystysuunnassa abstraktiotason mukaan. Jatkan tämän kuvan työstämistä niin, että siinä tulee mukaan luovuus.

Sopivan muotoilun jälkeen kuvan periaatteella oikealle etenemällä voidaan selittää arkielämän haasteitakin. Kirjassa on siihen sopivia elementtejä.

Tämä kaavioitten kaavio kehittyy siis pikkuhiljaa… metayliopiston ideapankiksi!

Laajahko joukko videoita Metayliopiston taustasta löytyy täältä.

,