Oppimisen, kehittymisen ja tutkimuksen yhteinen onnistumisen tila; Miten superälykkyyttä voi lähestyä analyyttisesti?


Superälykkyyttä ja systeemisyyttä pitäisi Suomessa tutkia ja kehittää järjestelmällisesti

Samalla tapaa kuin huippu-urheilua tutkitaan (Kihu, urheiluopistot ja liikuntatieteellinen tdk) ammattimaisesti parhaiden tavoitteiden saavuttamiseksi kisakentillä, pitäisi älykkyyttä ja systeemisiä ratkaisuja kehittää merkittävillä summilla kansallisesti, koska viisastuminen yhteiskunnan hankkeissa ja organisaatiomalleissa toisi hyötyä kaikkialle – lopulta koko Suomelle monien mittareiden parantumisena.

Urheilu ei varsinaisesti tuota mitään, koska voittajia aina löytyy, ja kansa maksaa viulut. Tieteen suhteen asia on parempi ja onnistunut tuotekehitys saattaa johtaa merkittävään menestykseen kaikilla mittareilla: yritykset, kansantalous, poistuneet ongelmat jne.

Superälykkyyttä kehittämään yhteistyöllä

Oheisessa videossa (oppitunnin mittainen) linjataan superälykkyyttä analyyttisesti tiettyjen ominaisuuksien mukaan soveltamaan tiettyä kehitysmetodia (Whole System Change, WSC). Metatekoälyn videoesitykset loppuvuodelta 2018 selvittivät monia ominaisuuksia holarkian tavoin tarkentaen: esitys / ominaisuus.

Videossa selvitetään jälkikäteen kuinka hyvin ne videot peittävät tämän WSC:n tavoitteet. Kattavuus oli oikein hyvä. Tekninen singulariteetti voi hyvinkin syntyä insinöörin näkökulmasta niin, että kehitetty ratkaisu (vaikkapa tekoälyn metodi) täyttää oletetut piirteet monialaisesti ja rekursiivisesti yhä uutta tehokkaasti oppien.

Hyvää vuoden jatkoa kaikille!

Super-ideasta on hyvä jatkaa kohti huimia teorioita ja näppäriä ratkaisuja.

 

 

https://youtu.be/2Xxcd4o_acY

, ,