Onko Donitsitaloustiede maailman uusi normaali; systeemiajattelu “in action”


Munkit esimerkeiksi maailmalle?

HS toi taloustieteilijä Kate Raworthin kirjan Donitsitaloustiede esille uutena paradigmana. Siitä syntyneen keskustelun takia Metayliopisto haluaa antaa siitä yleisarvion. Newspek on koonnut siitä enemmänkin tietoa mistä katsoa.

Tässä muutamia huomioita:

  • Visuaalisuus ei kirjassaan juuri tule esille, vaikka hän esittää, että kynä on tulevaisuuden työkalu rahan ja algebran sijasta, tarkoittaen juuri luonnostelua.
  • Hänen kuvaamansa seitsemän ajattelun tapaa ovat kaikki systeemiajattelun muotoja, vaikka erityisesti hän siihen varaa yhden ajattelutavan (pinnallisesti).
  • Hyvin hänen esityksensä rajautuvat myös kybernetiikan tavoitteisiin, että oikeilla jäljillä hän on.

Miten Metayliopisto kuvaisi saman aihealueen

Metayliopisto ei varsinaisesti kilpaile metodien kanssa, vaan haluaa yhdistellä parhaita ajattelun tapoja ja teorioita toisiinsa — ollen meta-tasolla. Näissä videoissa on satoja esimerkkejä, jotka rajautuvat tähän aiheeseen, geneerisesti. Mitään metodisesti uutta ei tämä kirja Metayliopistolle tarjoa, mutta muutamia tilanteita.

Kirjan alkusivut ovat mainiota luettavaa, koska kritiikki taloustieteen opetusta vastaan on noussut hyvin merkittäväksi — kapinatasolle asti. Bostonissa opiskelijat julistaneet professoreille: “Syöksemme teidät vanhat jäärät vallasta kampus toisensa jälkeen. Ja sitä seuraavina kuukausina ja vuosina ryhdymme uudelleen ohjelmoitsemaan tuomiopäivän konetta” (sivu 11 kirjassa).

Metayliopisto ei ohjelmoi tuomiopäivän konetta, mutta suosittaa parhaita kybernetiikan periaatteita, mitä 60 vuoden aikana on jo saatu aikaan, yhdistettynä systeemisiin malleihin. Siitä ei tieto enää parane.

Vasta kun taloustieteen tiedekunnissa opitaan ihan kunnolla systeemiajattelua, alkaa paradigma kääntymään, ja päästään pois kurjistavasta jatkuvan kasvun teoriasta, joka nyt pian alkaa saattamaan Italiaa ahdinkoon ja sitä kautta koko Eurooppaa. “So it goes”, kirjoitti Kurt Vonnegut Dresdenin pommituksista.

,