Missio

Systeemiajattelun ja systeemitieteen merkityksen edistäminen teknologiana sekä käytännön menetelminä.