Missio


Systeemiajattelun ja systeemitieteen merkityksen edistäminen teknologiana sekä käytännön menetelminä.